ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การพัฒนาซอฟต์แวร์, การพัฒนาซอฟต์แวร์ หมายถึง, การพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ, การพัฒนาซอฟต์แวร์ ความหมาย, การพัฒนาซอฟต์แวร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การพัฒนาซอฟต์แวร์

          คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์สำหรับเราก็ต่อเมื่อมีซอฟต์แวร์ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีวิญญาณ ดังนั้น ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก แต่ขณะที่คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้กับเครื่องเหล่านี้ก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก จากเดิมที่มีชุดคำสั่งเพียง ๑๐๐-๒๐๐ บรรทัด ก็จะเพิ่มเป็นชุดคำสั่งหลายล้านบรรทัด ดังนั้น ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จึงมากขึ้นตามไปด้วย

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ คาดการณ์ว่า ตลาดซอฟต์แวร์โลกจะมีมูลค่า ๕.๖ ล้านล้านบาทและคงจะขยายตัวเป็นร้อยละ ๑๒.๒ ต่อปี ส่วนตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศไทย คาดว่า มีมูลค่ากว่า ๖,๖๐๐ ล้านบาท และถ้าภาครัฐเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ ก็จะมีมูลค่าสูงถึง ๑๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี เราอาจจะพิจารณาจากมูลค่าของตลาดซอฟต์แวร์ได้ว่า อุตสาหกรรมการ    ผลิตซอฟต์แวร์น่าจะเป็นธุรกิจที่ดี และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ลงทุนเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่มาก แต่จะยึดถือบุคลากรเป็นหลักในการพัฒนา

          ความจริงแล้ว การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ประเทศไทยยังต้องปรับปรุงศักยภาพของซอฟต์แวร์อีกมากจึงจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ปัญหาและอุปสรรคที่เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน ได้แก่ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาด้านคุณภาพ

          ซอฟต์แวร์ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้องทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานโดยใช้ภาษาไทยได้ เช่น อ่านออกเขียนและตรวจไวยากรณ์ได้ ฟังรู้เรื่อง พูดเป็นฯลฯ แต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้เป็นเรื่องที่ยาก จึงต้องอาศัยการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมาสนับสนุน

          นักวิจัยหลายร้อยคนต้องค้นคว้าทดลองนานนับสิบปี จึงจะสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ฟังพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้สำเร็จ แต่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในเรื่องเหล่านี้ของไทยมีอยู่น้อยมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเพิ่มทรัพยากรมนุษย์ในส่วนนี้

การพัฒนาซอฟต์แวร์, การพัฒนาซอฟต์แวร์ หมายถึง, การพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ, การพัฒนาซอฟต์แวร์ ความหมาย, การพัฒนาซอฟต์แวร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu