แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ-(Information-Superhighway)

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

          ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นเขตแดนบุกเบิกของคริสต์  ศตวรรษที่ ๒๑ เราจะพบว่า ประกอ...

เครื่องหมายดีเอ็นเอ

เครื่องหมายดีเอ็นเอ

           เครื่องหมายดีเอ็นเอ คือ ชิ้นดีเอ็นเอสายสั้นๆ ที่ลำดับเบสสามารถจับกัน หรือเข้าคู่กับช่วงใดช่วงหนึ่งบนสายดีเอ็นเอหรือโคร...

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

          ภายหลังการถ่ายรูปทางอากาศบริเวณจังหวัดสุรินทร์แล้วประมาณ ๒๐ ปี จึงได้มีการนำเรื่องการทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน...

ส่วนเตรียมข้อมูล

ส่วนเตรียมข้อมูล

          แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะกำเนิดขึ้นมาไม่นานนักก็ได้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั้งทางราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน เพื่อใช้เป็นเครื่องประมวล...

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖     ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน...

โครงข่ายประสาทเทียม

โครงข่ายประสาทเทียม

ประวัติความเป็นมาของโครงข่ายประสาทเทียม          ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ อาจถือได้ว่า เป็นปีแห่งการกำเนิดของสาขาโครงข่ายประสาทเทียมในวงก...