แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ-(Information-Superhighway)

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

          ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นเขตแดนบุกเบิกของคริสต์  ศตวรรษที่ ๒๑ เราจะพบว่า ประกอ...

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

          ภายหลังการถ่ายรูปทางอากาศบริเวณจังหวัดสุรินทร์แล้วประมาณ ๒๐ ปี จึงได้มีการนำเรื่องการทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน...

ส่วนเตรียมข้อมูล

ส่วนเตรียมข้อมูล

          แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะกำเนิดขึ้นมาไม่นานนักก็ได้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั้งทางราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน เพื่อใช้เป็นเครื่องประมวล...

โครงข่ายประสาทเทียม

โครงข่ายประสาทเทียม

ประวัติความเป็นมาของโครงข่ายประสาทเทียม          ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ อาจถือได้ว่า เป็นปีแห่งการกำเนิดของสาขาโครงข่ายประสาทเทียมในวงการวิทยาศ...