แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ-(Information-Superhighway)

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

          ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นเขตแดนบุกเบิกของคริสต์  ศตวรรษที่ ๒๑ เราจะพบว่า ประกอ...

เครื่องหมายดีเอ็นเอ

เครื่องหมายดีเอ็นเอ

           เครื่องหมายดีเอ็นเอ คือ ชิ้นดีเอ็นเอสายสั้นๆ ที่ลำดับเบสสามารถจับกัน หรือเข้าคู่กับช่วงใดช่วงหนึ่งบนสายดีเอ็นเอหรือโคร...

Cylk-Cozart-(ซิลก์-โคซาร์ต)-

Cylk Cozart (ซิลก์ โคซาร์ต)

:: ประวัติย่อ ::  With 30 films and more than 20 television shows to his credit, over 75 million viewers in the United States alone have seen Cylk Cozart\'s work. But, for Cozart, it is his lo...

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

          ภายหลังการถ่ายรูปทางอากาศบริเวณจังหวัดสุรินทร์แล้วประมาณ ๒๐ ปี จึงได้มีการนำเรื่องการทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน...

ส่วนเตรียมข้อมูล

ส่วนเตรียมข้อมูล

          แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะกำเนิดขึ้นมาไม่นานนักก็ได้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั้งทางราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน เพื่อใช้เป็นเครื่องประมวล...

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖     ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ...

โครงข่ายประสาทเทียม

โครงข่ายประสาทเทียม

ประวัติความเป็นมาของโครงข่ายประสาทเทียม          ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ อาจถือได้ว่า เป็นปีแห่งการกำเนิดของสาขาโครงข่ายประสาทเทียมในวงก...