แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

 ระบบข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)

ระบบข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)

          ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข่าวสารแบบไฮเปอร์เทกซ์บนเครือข่าย ส่วนของไฮเปอร์เทกซ์เป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกันได้ทั่วทั้งเครือข่า ...

ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          องค์กรแต่ละองค์กรมีสถานีบริการสำหรับให้ข่าวสาร การเขียนข่าวสารเก็บไว้ในสถานีบริการจึงแพร่ขยายเชื่อมโยงกันทั่วโลก ข้อมูลข่าวสารถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ ...

การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

          เราเคยกล่าวในตอนต้นแล้วว่า  มวลอากาศเคลื่อนตัวผ่านประเทศและทวีปได้โดยไม่คำนึงถึงเขตแดนของใคร    และจากแผนที่อากาศเราเห็นว่ ...