ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ, การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ หมายถึง, การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ คือ, การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ ความหมาย, การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

          เราเคยกล่าวในตอนต้นแล้วว่า  มวลอากาศเคลื่อนตัวผ่านประเทศและทวีปได้โดยไม่คำนึงถึงเขตแดนของใคร    และจากแผนที่อากาศเราเห็นว่าการเขียนแผนที่ การวิเคราะห์และการพยากรณ์อากาศนั้น    คลุมไปทั่วบริเวณของประเทศต่างๆ และต้องอาศัยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของประเทศอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากทะเลด้วย โดยเหตุนี้การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการนี้   มี  "องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก"  (World   Meteorological Organization-WMO)เป็นองค์การชำนัญพิเศษองค์การหนึ่งของสหประชาชาติ ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินงานร่วมมือและประสานงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ องค์การฯ  นี้มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์  และมีสมาชิกมากกว่า ๑๒๐  ประเทศ  จุดประสงค์ใหญ่ๆ ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีดังนี้
          ก. เพื่อให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวางต่อการจัดตาข่ายสถานีตรวจอากาศและการตรวจอื่นๆ ทางภูมิฟิสิกส์  กับสนับสนุนการ
              จัดตั้งศูนย์บริการอุตุนิยมวิทยา  เช่นการตรวจโอโซน  การตรวจอากาศเป็นพิษ  ฯลฯ
          ข. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง   และการบำรุงรักษาระบบการแลกเปลี่ยนข่าวอุตุนิยมวิทยาให้รวดเร็ว
          ค. เพื่อสนับสนุนการวางมาตรฐานการตรวจอุตุนิยมวิทยา และกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ผลการตรวจและสถิติอุตุนิยมวิทยา
              ให้สม่ำเสมอ
          ง. เพื่อจัดให้มีการใช้ประโยชน์อุตุนิยมวิทยาต่อการบิน การเดินเรือทะเล  การกสิกรรมและกิจการอื่นๆ ให้กว้างขวางขึ้น
          จ. เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า  การฝึกอบรมทางอุตุนิยมวิทยา และให้ความช่วยเหลือในการประสานงานระหว่างประเทศ
          องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีวิธีส่งเสริมกิจการอุตุนิยมวิทยาให้ก้าวหน้าขึ้น โดยวิธีต่างๆ เช่น  การประชุม  การพิมพ์เอกสาร  การจัดหาผู้เชี่ยวชาญอุตุนิยมวิทยา การให้ทุนการช่วยเหลือทางเทคนิค   นอกจากนี้ยังจัดโครงการซึ่งต้องอาศัยการเสียสละ และความร่วมมือจากประเทศต่างๆ  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของบรรยากาศให้รวดเร็วขึ้น    โครงการใหญ่ๆ และสำคัญยิ่งในขณะนี้มีอยู่  ๒  โครงการ  คือ
         - โครงการเฝ้าตรวจอากาศทั่วโลก  (World  Weather  Watch- WWW)  ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มคิดมาตั้งแต่  ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๐๓  โดยองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ริเริ่มขึ้น
         - โครงการวิจัยบรรยากาศทั่วโลก   (Global    Atmostpheric Research   ProgramGARP) ซึ่งเป็นโครงการร่วมขององค์การอุตุนิยมวิทยากับมนตรีนานาชาติ    ของสหภาพวิทยาศาสตร์ (International Council  of  Scientific  Unions-ICSU) โครงการทั้งสองนี้ได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือและประสานงานจากประเทศต่างๆ  เป็นอย่างดี  เป็นที่เชื่อแน่ว่า  เมื่อโครงการทั้งสองได้ดำเนินไปเรียบร้อย  นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจและเรียนรู้ความเป็นไปของบรรยากาศได้มากขึ้น  ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศสำหรับการบิน   การเกษตรและการอุตสาหกรรมดีขึ้นด้วย
                                                (ดูเพิ่มเติมเรื่อง บรรยากาศ และ การตรวจอากาศ ในเล่ม ๒)

การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ, การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ หมายถึง, การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ คือ, การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ ความหมาย, การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu