แสดง 51 - 60 จาก 85 รายการ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

วันออกพรรษาคือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษาหรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑วันออกพรรษานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณาคำว่าปวารณาแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้คือ ...

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก

ศาสนาทุกศาสนาย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอนพระไตรปิฎกหรือที่เรียกในภาษาบาลีว่าติปิฎกหรือเตปิฎกนั้นเป็นคัมภีร์หรือตำราทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับไตรเวทซึ่งเป็นคัมภีร์ของศาสนาพ ...

วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชาอา-สาน-หะ-บู-ชาอา-สาน-ละ-หะ-บู-ชาประกอบด้วยคำ๒คำคืออาสาฬหเดือน๘ทางจันทรคติกับบูชาการบูชาเมื่อรวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน๘หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน๘ ...

พระสมเด็จ

พระสมเด็จ

ผู้สร้างคือสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระเครื่องทีมีอายุการสร้างน้อยที่สุดในบรรดาเบญจภาคีด้วยกันพระสมเด็จวัดระฆังสร้างในสมัยรัชกาลที่4ที่วัดระฆังโฆษิตารามกรุงเทพฯสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใ ...

พระพุทธรูปปางประสูติ

พระพุทธรูปปางประสูติ

พระพุทธรูปปางประสูติทำเป็นพระรูปพระนางศิริมหามายาพระพุทธมารดาประทับยืนพระหัตถ์ทรงเหนี่ยวกิ่งต้นรังและมีรูปพระโพธิสัตว์กุมารประทับยืนมีรูปพระอินทร์พระพรหมหมู่เทวดาและเหล่านารีราชบริพารแวดล้อ ...

เบญจภาคีแห่งพระเครื่อง

เบญจภาคีแห่งพระเครื่อง

เบญจภาคีคือพระเครื่อง5ชนิดคือพระสมเด็จพุฒาจารย์โตหรือพระสมเด็จฯพระนางพญาพระรอดพระกำแพงทุ่งเศรษฐีหรือพระซุ้มกอและพระผงสุพรรณที่ถือว่าเป็นสุดยอดและล้ำค่าเป็นอย่างมากของพระเครื่องด้วย ...

พระรอด

พระรอด

สร้างประมาณพศ๑๒๐๐ผู้สร้างคือพระนางจามเทวีราชธิดาของพระจ้ากรุงละโว้ลพบุรีผู้ซึ่งครองทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัดเช่นนี้จึงเป็นที่โสมนัสของ๒ฤาษีคือสุกกทันต์ฤาษีและวาสุเทพฤาษีเพื่อเป็นการเ ...

พระซุ้มกอ

พระซุ้มกอ

พระซุ้มกอและพระกำแพงของทุ่งเศรษฐีถูกขนานนามว่ามหัธนากรแห่งพระเครื่องเป็นพระพิมพ์เครื่องรางที่พบบรรจุอยู่ในกรุวัดพระบรมธาตุกรุวัดพิกุลกรุบ้านไร่และกรุทุ่งเศรษฐีบริเวณฝั่งซ้ายตะวันตกของลำน ...

พระผงสุพรรณ

พระผงสุพรรณ

พระผงสุพรรณได้ปรากฏหลักฐานว่าขุดพบที่พระปรางค์องค์ใหญ่ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมื่อปีพศ๒๔๕๖โดยท่านพระยาสุนทรบุรีเจ้าเมืองสุพรรณในขณะนั้นได้สั่งให้มีการเปิดกรุอย่างเป็นทางการเพราะปรากฏว่ามีคนร้า ...

พระพุทธรูป ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด

พระพุทธรูป ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด

พระพุทธรูปปางเสี่ยงบารมีลอยถาดวัดปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งคุกพระชานุเข่าทั้งสองกับพื้นพระหัตถ์ซ้ายวางที่พระเพลาตักข้างซ้ายเป็นอาการค้ำพระวรก ...