แสดง 51 - 60 จาก 63 รายการ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมารทรงพระราชสมภพณพระที่นั่งอัมพระสถานในพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่๒๘กรกฏคมพศ๒๔๙๕ได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ ...

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

พระราชประวัติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่7ในสมเด็จพระศร ...

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีฐานันดรเมื่อแรกพระราชสมภพคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรทรงพระร ...

ตราสัญลักษณ์ ๘๐ พรรษา

ตราสัญลักษณ์ ๘๐ พรรษา

พระราชลัญจกรรัชกาลที่9หมายถึงแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระมหาพิชัยมงกุฏพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรและพระเศวตฉัตรหมายถึงเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เลขไทย ...

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

         สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรก ...

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรีเสด็จพระราชสมภพณวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่3สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ...

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

นายอารักษ์สังหิตกุลอธิบดีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและโปรดเกล้าตราสัญลักษณ์80พรรษาแล้วโดยเลือกแบบที่12ของนายสุเมธพุฒพวงนักวิชากา ...