แสดง 11 - 20 จาก 64 รายการ

สารพิษจากภาชนะพลาสติก

สารพิษจากภาชนะพลาสติก

         การผลิตภาชนะพลาสติก ทำโดยนำเม็ดพลาสติกมาผสมกับวัตถุบางชนิดเพื่อช่วยให้เนื้อพลาสติกมีความคงตัวหรืออ่อนตัว เหมาะสมต่อการนำภาชนะไปใช้งาน& ...

ไนเทรตและไนโทรซามีน

ไนเทรตและไนโทรซามีน

         การปรุงอาหารบางชนิดจะเกิดสารไนโทรซามีนได้โดยสารไนเทรตซึ่งอาจมีอยู่ในพืช (ดูดซึมจากปุ๋ยในดิน)หรือในเนื้อสัตว์(ที่ใช้ไนเทรตเป็นวัตถุกันเสีย ...

กลุ่มสารพีซีบี

กลุ่มสารพีซีบี

         กลุ่มสารพีซีบี(PCBs=polychlorinatedbiphenyls) เป็นกลุ่มสารเคมีซึ่งมีประมาณ๑๐๐รูปแบบ ใช้เป็นสารหล่อลื่นเครื่องจักรและในหม้อแปลงไ ...

โลหะ

โลหะ

         โลหะเป็นสารที่พบอยู่ทั่วไปทุกแห่งหนการปนเปื้อนของโลหะในอาหารของมนุษย์ มีสาเหตุที่มาสำคัญ๓ประการคือ  &n ...

สารกำจัดศัตรูพืช

สารกำจัดศัตรูพืช

         สารกำจัดศัตรูพืช(pesticides)หมายถึงสารที่ใช้เพื่อป้องกันโรคพืชและสัตว์เลี้ยงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาจเป็นสารกำจัดแมลงกำจัดเชื้อรากำ ...

สารพิษจากเชื้อรา

สารพิษจากเชื้อรา

         สารพิษจากเชื้อรา(mycotoxin) ที่ปนเปื้อนอาหาร เท่าที่ค้นพบแล้วมีประมาณ๑๐๐สารสามารถสร้างโดยเชื้อประมาณ๒๐๐ช ...

สารชีวพิษ

สารชีวพิษ

         สารชีวพิษ (biotoxin) หมายถึงสารพิษที่เกิดในสิ่งมีชีวิต สารชีวพิษที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ ...

จุลินทรีย์

จุลินทรีย์

         จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กโดยปกติไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จุลินทรีย์มีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ละชนิดมีขนาดลักษณะและการดำรงชีพต ...

สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร

สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร

         ตามความหมายโดยทั่วไปสารพิษหมายถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินสารพิษซึ่งมีหรือเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่เข้ามาปะปนหรือปนเ ...

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทยในด้านการผลิตและการค้า

         ขณะนี้ด้านการผลิตของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลและด้านการค้าในประเทศไทยได้มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอยู่พอประมาณ ดังตัวอย่างนอกเหนือจากที่กล่าวมา ...