ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หมายถึง, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คือ, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความหมาย, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0

          ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐบาลได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด ๖๐๐  เมกะวัตต์ ที่อ่าวไผ่ จังหวัดชลบุรี แต่ ได้มีการคัดค้านจากประชาชน ทำให้รัฐบาลตัดสินใจล้มเลิกโครงการไปในที่สุด 
          จากการเตรียมแผนงานของ กฟผ. ใน ช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้ร่วม กับหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และองค์กรต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รวมทั้งผู้จำหน่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางเทคโนโลยี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยอาศัยการประชุมวิชาการ การสัมมนา การจัดนิทรรศการ และการจัดทำสื่อต่างๆ กล่าวได้ว่า ขั้นตอนแรกได้สร้างความตื่นตัวและความสนใจให้แก่สาธารณชนได้ผลในระดับหนึ่ง ขณะนี้กำลังดำเนินการขั้นตอนการสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือการยอมรับของสาธารณชน ซึ่งจะมีการเข้าดำเนินการ เพื่อให้เกิดการยอมรับในหมู่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งชุมชนที่คาดว่าจะเป็นบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไป 
          อย่างไรก็ตาม แผนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้เลื่อนระยะเวลาไปจากแผนพัฒนากำลังผลิต พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๔ แต่เพื่อการเตรียมพร้อมไว้ในอนาคต คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย (๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐) ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา ๔ ชุด  ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลทางเทคโนโลยีและความปลอดภัย ผลกระทบที่มีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบ ขององค์กรที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายและ กฎระเบียบต่างๆ เพื่อควบคุมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หมายถึง, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คือ, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความหมาย, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu