ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ไมโครโปรเซสเซอร์, ไมโครโปรเซสเซอร์ หมายถึง, ไมโครโปรเซสเซอร์ คือ, ไมโครโปรเซสเซอร์ ความหมาย, ไมโครโปรเซสเซอร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 3
ไมโครโปรเซสเซอร์

          ไมโครโพรเซสเซอร์สามารถจะถูกจัดให้อยู่ได้หลายประเภท  เช่น  ประเภท  ๔  บิต  ๘  บิต ๑๖  บิต  ๓๒  บิต  หรือ  ๖๔  บิต  การเรียกไมโครโพรเซสเซอร์ว่าเป็นประเภท  ๘  บิตนั้น  หมายถึงไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นนั้นสามารถประมวลผลข้อมูลที่มีขนาด  ๘  บิต  ได้ต่อ  ๑  ครั้ง  ฉะนั้นการที่ไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีขนาด  ๘  บิต  มีความสามารถที่จะประมวลผลข้อมูลที่มีสภาวะแตกต่างได้ถึง  ๒๕๖  ค่า  แล้วก็ยังสามารถประมวลผลข้อมูลที่มีความยาวมากกว่า  ๘  บิตได้ด้วย  เช่นข้อมูลขนาด  ๑๖  บิต  ๓๒  บิต  หรือมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าข้อมูลนั้นจะต้องถูกแบ่งออกมาเป็นหลายๆ ส่วน  โดยแต่ละส่วนจะมีขนาด  ๘  บิตเท่านั้น  ไมโครโพรเซสเซอร์จะประมวลผลข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง  แต่เป็นครั้งละ  ๘  บิต  เท่านั้นไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีขนาด  ๑๖  บิต  และ  ๓๒  บิตจะมีความสามารถประมวลผลข้อมูลที่มีสภาวะแตกต่างได้ถึง  ๖๕,๕๓๖  ค่า  และ  ๔,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  ค่า  ฉะนั้น  บางครั้งเราจึงประเมินว่า  ไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีขนาด  ๓๒  บิต  มีสมรรถภาพและความเร็วมากกว่าไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีขนาด  ๑๖ บิต  หรือ  ๘  บิต  เพราะว่าไมโครโพรเซสเซอร์ขนาด ๓๒  บิต  สามารถบวกเลขที่มีข้อมูลขนาด  ๓๒  บิตได้สำเร็จภายในครั้งเดียว  แต่ไมโครโพรเซสเซอร์ขนาด  ๑๖  บิต  และ  ๘  บิต  จะต้องบวกเลขถึง ๒  ครั้ง  และ  ๔  ครั้งตามลำดับ

          ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะขึ้นอยู่กับความเร็วของไมโครโพรเซสเซอร์  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของทรานซิสเตอร์ที่จะสามารถทำการเปิด  หรือปิดวงจรได้  ไมโครโพรเซสเซอร์ได้ใช้สัญญาณนาฬิกา  (clock  signal)  ที่ถูกป้อนเข้ามาจากวงจรภายนอก  เพื่อควบคุมการเปิดหรือปิดของวงจรทรานซิสเตอร์ภายใน  ฉะนั้น  ถ้าความถี่ของสัญญาณนาฬิกาเร็วขึ้น  การเปิดหรือปิดของวงจรทรานซิสเตอร์ภายในไมโครโพรเซสเซอร์ก็จะเร็วขึ้นด้วย  ไมโครโพรเซสเซอร์จึงประมวลผลได้เร็วขึ้นด้วย               ไมโครโพรเซสเซอร์แต่ละรุ่นจะมีกำหนดของความถี่สูงสุดของสัญญาณนาฬิกาที่สามารถใช้ได้  โดยจะไม่มีผลกระทบต่อความ   ถูกต้องของข้อมูล  ดังนั้น  ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นเดียวกันที่ใช้สัญญาณนาฬิกาที่เร็วกว่า  จึงสามารถประมวลผลและคำนวณได้เร็วกว่าเช่นเดียวกัน  ไมโครโพรเซสเซอร์อันแรกที่ผลิตโดยบริษัทอินเทล  รุ่น  ๔๐๐๔  สามารถใช้ความถี่ของสัญญาณนาฬิกาได้ถึง  ๑๐๘,๐๐๐  ครั้งต่อวินาทีซึ่งหมายความว่า  ทรานซิสเตอร์ภายในไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นนี้สามารถทำการเปิด  หรือปิด    วงจรทรานซิสเตอร์ได้ถึง  ๑๐๘,๐๐๐  ครั้งต่อวินาที  ปัจจุบัน  บริษัทไอบีเอ็มสามารถผลิตไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้ความถี่สัญญาณนาฬิกาได้เร็วถึง ๑,๐๐๐  ล้านครั้งต่อวินาที  (๑ จิกะเฮิรตซ์)

          สำหรับรายละเอียดในการทำงานของคอมพิวเตอร์  ผู้อ่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑๑


ไมโครโปรเซสเซอร์, ไมโครโปรเซสเซอร์ หมายถึง, ไมโครโปรเซสเซอร์ คือ, ไมโครโปรเซสเซอร์ ความหมาย, ไมโครโปรเซสเซอร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu