ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย, หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย หมายถึง, หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย คือ, หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย ความหมาย, หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย

          หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย มี ๓ ประการ คือ
 
          ประการที่ ๑ ผู้ดำน้ำต้องมีสภาพร่างกายที่เหมาะสม
มีประสบการณ์การดำน้ำ สามารถแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่ห้ามสำหรับงานดำน้ำ ได้แก่ โรคลมชัก โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับอ่อนอักเสบ โรคแก้วหูทะลุ หรือเคยผ่าตัดแก้วหู โรคระบบหมุนเวียนโลหิต โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารโรคกระดูก โรคไตไม่มีประวัติใช้สารเสพย์ติดหรือสารกระตุ้น ไม่มีอาการหรือโรค หรือมีสภาพร่างกายอื่นๆ อันเป็นปัจจัยเสริมต่อการเกิดของโรคใต้น้ำ เป็นต้นวิธีที่ดีที่สุดควรทำการตรวจสุขภาพก่อนการดำน้ำ ต้องไม่มีพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เป็นเหตุให้สภาพร่างกายไม่เหมาะสมต่อการดำน้ำ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ชอบเที่ยวเตร่ดึกๆ ติดสารเสพย์ติด
 
          ประการที่ ๒ เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ดำน้ำ ต้องได้มาตรฐานและปลอดภัย ผู้ดำน้ำต้องมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์รู้จักวิธีการดูแล และรักษาอุปกรณ์ทุกประเภทเป็นอย่างดี ควรทำการดูแลตรวจตราอุปกรณ์ที่ใช้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา อุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องให้ความเอาใจใส่ได้แก่ หน้ากาก ดำน้ำและสายส่งอากาศอัด เครื่องอัดอากาศและอากาศอัด
 
          ประการที่ ๓ เรียนรู้และปฏิบัติตามวิธีการดำน้ำที่ปลอดภัย องค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับการดำน้ำอย่างปลอดภัย ได้แก่ ระดับความลึกของน้ำที่ปลอดภัยระยะเวลาที่สามารถอยู่ใต้น้ำได้ วิธีการขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพได้ทัน ดังนั้นผู้ดำน้ำจึงควรมีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญและผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการดำน้ำมาเป็นอย่างดี ควรมีผู้ควบคุม (พี่เลี้ยงดำน้ำ)และผู้ช่วยเหลือ (เพื่อนคู่หู ผู้รักษาเวลา) ในการดำน้ำทุกครั้ง
 
          ข้อควรทราบในการดำน้ำ

          - ร่างกายต้องพร้อมสมบูรณ์ ไม่ควรลงน้ำจนกว่าจะได้รับการตรวจร่างกาย และได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม
          - ได้รับการฝึกมาอย่างดี เข้าใจสัญญาณ ในการดำน้ำที่เป็นสากลอย่างดี เช่น สัญญาณฉุกเฉิน
          - อุปกรณ์ดำน้ำต้องได้มาตรฐานและมีสภาพสมบูรณ์
          - การดำน้ำต้องทำงานเป็นคู่ และเพื่อนคู่หู ต้องคอยดูแลและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ
          - รู้จักพื้นที่ลงปฏิบัติการดำน้ำ
          - มีเรือช่วยชีวิตในขณะลงปฏิบัติการ
          - วางแผนก่อนการดำน้ำทุกครั้ง
          - เตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
          - หลีกเลี่ยงการกลั้นหายใจใต้น้ำขณะดำขึ้นโดยใช้ความเร็วไม่เกิน ๖๐ ฟุต/นาที หรือเร็วกว่าฟองอากาศ
          - หลังการปฏิบัติการทุกครั้งควรให้แพทย์ตรวจร่างกาย
          - ควรดำน้ำหลังรับประทานอาหารหนัก ๒ ชม. อาหารเบา ๑ ชม.
          - อย่ารับประทานยาปฏิชีวนะก่อนดำน้ำ
          - ไม่ควรดำน้ำเมื่อสภาพจิตใจไม่พร้อม
          - ห้ามดำน้ำหลังการปลูกฝี ฉีดยา ถอนฟัน และหลังจากหายเจ็บป่วยใหม่ๆ รวมถึงเมื่อมีการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ภายใน ๘ ชม.
          - เมื่อดำน้ำเกิน ๑๐๐ ฟุต ไม่ควรเดินทางไกลที่ห่างแพทย์ และไม่ควรดำน้ำซ้ำอีกภายใน ๑๗ ชม. นอกจากนี้ไม่ควรเดินทางโดยเครื่องบินหลังการดำน้ำทันที
          - เมื่อลงดำน้ำ ควรดำลงช้าๆ เพื่อป้องกันแรงกดของน้ำที่เกิดต่อร่างกาย ควรหยุดดำเมื่อรู้สึกปวดหู และดำต่อเมื่อไม่มีอาการ
          - อย่าดำน้ำเกินขีดความสามารถของ เครื่อง ถ้าไม่จำเป็นอย่าดำลึกและนาน หากจำเป็นควรหยุดลดความกด โดยปฏิบัติตามตารางความกดอย่างเคร่งครัด
          - เมื่อดำน้ำถึงพื้น อย่าแยกจากเพื่อนคู่หู ถ้าแยกจากกันให้มองหา หากไม่พบให้ขึ้นสู่ผิวน้ำทันที ในกรณีน้ำขุ่น หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความมืด ควรมีเชือกต่อกันระหว่างคู่ดำเสมอ 

หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย, หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย หมายถึง, หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย คือ, หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย ความหมาย, หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 23

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu