ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร, อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร หมายถึง, อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร คือ, อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร ความหมาย, อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร

         ในปัจจุบันเครื่องถ่ายเอกสารเป็นที่รู้จักและมีใช้กันอย่างแพร่หลายในสำนักงานทั่วไป นอกจากเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็ยังมีอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ระบบแสงเลเซอร์เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์เขียว เครื่องปรุกระดาษไข และเครื่องโรเนียว ที่หลายๆ คนกังวลกันว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ใช้งานเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องทำหน้าที่ถ่ายเอกสารเป็นงานประจำตลอดทั้งวัน หรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว หากแต่มีอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในห้องทำงานเดียวกันก็มักได้กลิ่นสารเคมีหรือแสงวาบเข้าตาอยู่เสมอ ซึ่งสร้างความรำคาญ และเกิดเป็นผลเสียต่อสุขภาพในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยเลยก็ย่อมทำได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานที่จะกล่าวถึงต่อไป แต่ถ้าการจัดวางอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม หรือในที่ที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ หรือไม่มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ดีพอ หรือผู้ใช้ใช้งานอุปกรณ์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ความรู้สึกไม่สบายหรือผลเสียต่อสุขภาพก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน

          หลักการใช้กระแสไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารทุกเครื่อง โดยต้นฉบับที่จะใช้ถ่ายเอกสารนั้น เมื่อได้รับแสงจากหลอดไฟพลังงานสูง ภาพต้นฉบับก็จะถูกสะท้อนแสงไปยังลูกกลิ้งที่มีประจุไฟฟ้าอยู่ และเนื่องจากพื้นผิวของลูกกลิ้งเป็นตัวนำแสงซึ่งมีความไวต่อแสงสว่าง บริเวณที่สัมผัสแสงสว่างก็จะสูญเสียประจุไฟฟ้าสถิตไป ผลของการสูญเสียประจุไฟฟ้าสถิต เนื่องจากการสะท้อนแสงจากต้นฉบับทำให้คงเหลือประจุไฟฟ้าสถิตที่ลูกกลิ้งตามรูปแบบที่เป็นส่วนมืด หรือสีเข้มของต้นฉบับ และประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่บนลูกกลิ้งนี้เองที่จะดูดผงหมึกเข้าไปติดและพิมพ์ลงบนกระดาษ กระดาษที่พิมพ์แล้วนี้จะได้รับความร้อนจากหลอดไฟให้ความร้อนในขั้นตอนสุดท้ายของการถ่ายเอกสารซึ่งจะหลอมละลายพลาสติกเรซินที่ผสมอยู่ในผงหมึก ช่วยให้ภาพติดอยู่ได้คงทนบนกระดาษ

          เครื่องถ่ายเอกสารมีอยู่ ๒ ประเภท คือเครื่องถ่ายเอกสารระบบแห้ง และระบบเปียก แต่ที่ใช้กันโดยทั่วไปมักเป็นระบบแห้ง
          ๑. เครื่องถ่ายเอกสารระบบแห้ง  ใช้ผงหมึก(ผงคาร์บอนและเรซิน) ผสมกับสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำผงหมึกให้ไปติดลูกกลิ้ง ได้แก่ ผงเหล็กกล้า ผงแก้ว และเม็ดทรายหรือซิลิกา เมื่อผงหมึกถูกดูดไปเกาะติดที่ลูกกลิ้งแล้ว สารตัวนำผงหมึกเหล่านี้ก็จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่
          ๒. เครื่องถ่ายเอกสารระบบเปียก  ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน  โดยปกติใช้สารไอโซดีเคน(isodecane) เป็นตัวนำหมึกไปติดที่ลูกกลิ้ง ในกระบวนการถ่ายเอกสารระบบเปียกนี้ กระดาษจะถูกทำให้ชื้นด้วยสารไอโซดีเคนก่อนที่จะนำหมึกไปติดที่ลูกกลิ้ง จากนั้นความร้อนหรืออากาศก็จะถูกใช้เป็นตัวช่วยให้กระดาษแห้งหลังจากถ่ายทอดภาพจากต้นฉบับได้แล้ว
          สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารระบบสีนั้น ใช้หลักการกระแสไฟฟ้าสถิตเช่นเดียวกัน แต่มีระบบผงหมึก ๓ ระบบด้วยกัน คือใช้แม่สี เขียว แดง น้ำเงิน เพื่อให้เกิดเป็นสีต่างๆ โดยให้กระดาษผ่านผงหมึกทีละระบบสี
         เครื่องพิมพ์ระบบแสงเลเซอร์ (laser printer) ใช้สัญญาณไฟฟ้าระบบดิจิทัล และแปลสัญญาณเหล่านี้ผ่านทางลำแสงเลเซอร์ไปยังพื้นผิวลูกกลิ้งที่ไวต่อแสงสว่าง และกระบวนการพิมพ์เอกสารก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกับระบบการถ่ายเอกสารทั่วไป
         เครื่องโทรสาร (facsimile)  ทำงานโดยได้รับสัญญานำเข้าซึ่งเป็นระบบดิจิทัล และสัญญาณเหล่านี้ถูกแปลงไปยังกระดาษพิมพ์ขณะที่กระดาษเคลื่อนตัวผ่านพื้นผิวที่ร้อน กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องโทรสารมักถูกเคลือบไว้ด้วยสารเคมีหรือในบางกรณีอาจใช้แถบริบบอนที่ไวต่อความร้อนพิมพ์ลงบนกระดาษธรรมดาก็ได้
         เครื่องพิมพ์เขียว (plan printing machine) ใช้กระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการไดอะโซ(diazo process) ซึ่งหมายถึงการใช้สารไดอะโซเครื่องโรเนียว มักไม่เป็นที่นิยมใช้กันแล้วในปัจจุบัน  เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์อาจก่อให้เกิดมลพิษในสำนักงานได้สีน้ำตาลแดงในกระบวนการผลิต นอกจากนี้กระดาษที่ใช้ก็เป็นกระดาษที่มีความไวต่อสารเคมีเมื่อสัมผัสกับภาพและตามด้วยไอระเหยของแอมโมเนีย น้ำยาเคมี หรือความร้อน ก็จะได้ภาพตามที่ต้องการ
        สำหรับ เครื่องปรุกระดาษไข และ เครื่องโรเนียว นั้นในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้กันแล้วเพราะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทน เช่น เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล อย่างไรก็ตามปัญหาจากการใช้เครื่องปรุกระดาษไข ก็คือ การใช้กระดาษปรุไขซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการปรุไขแล้วสัมผัสกับความร้อน เกิดเป็นไอระเหยที่มีกลิ่นจากสารเคมีที่เคลือบอยู่ที่กระดาษปรุไข หรือการโรเนียวที่ให้กลิ่นจากการระเหยของหมึกเหลวนั่นเอง

    B            -    Brush   (แปรง)
    C            -    Corona Discharger  (ตัวประจุกระแสไฟฟ้า)
    CO         -    Cover  (ฝาปิด)
    CT          -    Collection Tray   (ถาดใส่กระดาษ)
    D            -    Developer   (ตัวนำผงหมึกไปติดลูกกลิ้ง)
    E            -    Paper Exit  (ทางออกของกระดาษ)
    EL          -    Exposure Lamp  (หลอดไฟพลังงานสูง)
    G            -    Glass Plate  (แผ่นกระจก)
    H            -    Heat Lamps  (หลอดไฟให้ความร้อน)
    L            -     Lens  (เลนส์)
    M            -     Magnet  (แม่เหล็ก)
    MI           -    Mixer  (เครื่องผสมผงหมึก)
    P            -     Photoconductor  (ตัวนำแสง)
    PD         -     Drum  (ลูกกลิ้ง)
    PP         -     Paper Path   (ทางผ่านของกระดาษ)
    S            -     Paper Store  (ที่เก็บกระดาษ)
    T            -     Toner  (ผงหมึก)
    W          -     Waste Toner  (เศษผงหมึก)
 
         ที่มา   : Halton.D.M. Photocopies : Do they pose a health hazard?

 

อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร, อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร หมายถึง, อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร คือ, อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร ความหมาย, อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu