ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย, การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย หมายถึง, การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย คือ, การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย ความหมาย, การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การสร้าง  การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย

          วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการปลูกอ้อยก็เพื่อต้องการน้ำตาลที่อ้อยสร้างขึ้น  น้ำตาลจึงเป็นความสนใจของบุคคลทั่วไป  ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับการสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้ และการเก็บน้ำตาลของอ้อยจึงน่าจะกล่าวถึงไว้ด้วย ในที่นี้จะกล่าวโดยย่อถึงขบวนการต่างๆ เหล่านั้น         สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องมีการหายใจ (respiration) อยู่ตลอดเวลา สำหรับพืชโดยเฉพาะอ้อย  สารอินทรีย์ที่ใช้ในขบวนการหายใจส่วนใหญ่ได้แก่น้ำตาลกลูโคส ซึ่งจะถูกย่อยโดยเอนไซม์หลายชนิดเกิดต่อเนื่องกัน  จนในที่สุดจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ จะเห็นได้ว่าการหายใจก็คือการใช้น้ำตาลกลูโคส ที่ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเอง  การหายใจจึงเป็นปฏิกิริยาตรงข้ามกับการสังเคราะห์แสง ดังสมการต่อไปนี้
   
         C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2 ---> 6 CO2 + 12 H2O

         ในการย่อยกลูโคส ๑ โมเลกุลจะต้องใช้น้ำ ๖ โมเลกุลและออกซิเจน ๖ โมเลกุล  ผลของการหายใจให้ได้พลังงานในรูปของ ATP ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตต่อไป
         อัตราการหายใจขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทำให้อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการหายใจเพิ่มขึ้นก็มีการใช้น้ำตาลมากขึ้น ทำให้มีเหลือสะสมน้อยลง  นอกจากนี้การหายใจยังขึ้นอยู่กับการสังเคราะห์แสงของอ้อยในวันก่อนหน้านั้นด้วย  วันใดที่มีการสังเคราะห์แสงมาก  การหายใจก็จะมีมากในวันต่อมา
         การหายใจผันแปรไปตามอายุหรือขนาดของอ้อย  อ้อยที่มีลำต้นสูงประมาณ ๒ เมตรหรือมีน้ำหนักสดประมาณ ๒ กิโลกรัม จะใช้น้ำตาลเพื่อการหายใจประมาณร้อยละ ๑๕-๒๐ ของน้ำตาลที่ใบสร้างขึ้นทั้งหมด อัตราการหายใจของลำต้นมิได้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลที่สะสมอยู่ในลำต้นนั้น

การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย, การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย หมายถึง, การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย คือ, การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย ความหมาย, การสร้าง การเคลื่อนย้าย การใช้และการเก็บน้ำตาลของอ้อย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu