ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต หมายถึง, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต คือ, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ความหมาย, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

          ยุคของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำให้การเชื่อมโยงระบบสื่อการเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าหมู่บ้านโลก หรือโลกาภิวัฒน์ ในบรรดาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายใช้กันอยู่นี้ โพรโทคอลที่ได้รับการยอมรับว่า มีบทบาทสูงมากในขณะนี้คือTCP/IP ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว    

          TCP เป็นตัวย่อมาจาก Transmission Con-trol Protocol ส่วน IP เป็นตัวย่อมาจาก IntemetProtocol ทั้งสองโพรโทคอลนี้เป็นโพรโทคอลที่ใช้ร่วมกัน และมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานด้านต่างๆ

          IP เป็นโพรโทคอลที่ทำงานในระดับชั้นเน็ตเวิร์ก โพรโทคอลในระดับนี้ทำงานเพื่อหาเส้นทางการนำส่งข้อมูลในเครือข่าย ลักษณ์ของIP เป็นการนำเอาข้อมูลใส่เป็นแพ็กเก็ต แล้วส่งไปยังแอดเดรสปลายทางที่ต้องการ ระบบการส่งแพ็กเก็ตข้อมูลนี้ มีรูปแบบการส่งเหมือนบุรุษ-ไปรษณีย์ส่งจดหมาย เราจึงเรียกแพ็กเก็ต IPว่า เดทาแกรม สถานีรับส่งบนเครือข่ายจะมีแอดเดรสที่ชัดเจน

          TCP เป็นโพรโทคอลที่ทำงานในระดับชั้นที่ ๔ ที่เรียกว่า ชั้นทรานสปอร์ต ระดับชั้นนี้ทำให้สถานีรับส่งแต่ละสถานีรับข้อมูลจากหลายงานวิ่งรวมเข้าไปด้วยกันได้ เช่น สถานีบริการแห่งหนึ่งเปิดโปรแกรมให้เครื่องขอใช้บริการเชื่อมโยงมาเรียกดูข้อมูลได้หลายๆเครื่องพร้อมกันจะทำให้สองสถานีที่เชื่อมโยงสื่อสารถึงกัน สามารถแบ่งสายการทำงานในแต่ละโปรแกรมประยุกต์ได้ถูกต้องโดยใช้เครื่องหมายเลขสถานีเป็นตัวกำหนด

          ตัวอย่างเช่น สถานี A เป็นสถานีขอรับบริการติดต่อไปยังตัวให้บริการ X สถานี B ก็เป็นสถานีขอใช้บริการติดต่อไปยังตัวให้บริการ Xเช่นกัน สถานี B อาจเชื่อมต่อไปยังสถานี Xมากกว่าหนึ่งช่องสื่อสารก็ได้

          การสื่อสารด้วย TCP/IP มีข้อเด่นคือเป็นการสื่อสารอยู่บนโพรโทคอลในระดับ ๒และ ๑ ซึ่งเป็นชั้นเดทาลิงก์ และฟิสิคัลลิงก์ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายอะไรก็ได้ จึงทำให้ TCP/IP เป็นโพรโทคอลที่ไม่ขึ้นกับวิธีการเชื่อมต่อในระดับล่าง  TCP/IP จึงใช้ได้กับเครือข่ายแบบอีเทอร์เน็ตโทแกนริง เอทีเอ็ม x.25 เฟรมรีเลย์ ฯลฯ หรือแม้แต่การเชื่อมโยงแบบจุดไปจุดด้วยสายสื่อสารตรง

          การนำข้อมูลวิ่งผ่านไปบนเครือข่ายนั้น TCP/IP เป็นระบบที่ไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ จึงก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง มีผู้พัฒนาการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายแบบ TCP/IPกันมาก

          TCP/IP จึงเป็นโพรโทคอลที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในเรื่องอินเทอร์เน็ตที่วิ่งอยู่บนโพรโทคอลนี้และกำลังนำมาใช้ในองค์กรในรูปแบบเครือข่ายภายในที่เรียกว่า อินทราเน็ตTCP/IP พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย หรือกล่าวได้ว่าเป็นเครือ-ข่ายของเครือข่าย ดังเช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายของเครือข่ายย่อยหลายหมื่นหลายแสนเครือข่าย TCP/IP จึงเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หลายสิบล้านคนบนอินเทอร์เน็ตและมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ TCP/IP จึงได้รับความสนใจจากผู้ผลิตทุกราย และเป็นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ให้การเชื่อมโยงกันได้

          การเชื่อมโยงแบบ TCP/IP มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การเชื่อมโยงระหว่างต้นทางและปลายทางทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีการทำงานแบบไคลแอนต์และเซิร์ฟเวอร์ได้ กล่าวคือ ด้านหนึ่งเป็นผู้ขอให้บริการ และอีกด้านหนึ่งเป็นผู้ให้บริการการทำงานร่วมกันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างยี่ห้อหรือต่างผู้ผลิตสามารถใช้งานร่วมกันได้

          เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น จึงมีผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้เรียกใช้งานแบบกราฟิก เราเรียกระบบการเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบนี้ว่า ระบบกราฟิคัลยูสเซอร์อินเทอร์เฟซ กราฟิกยูสเซอร์อินเทอร์เฟซจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทตอบสนองความต้องการ ดังจะเห็นได้จากโปรแกรมวินโดวส์ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งที่มียูสเซอร์อินเทอร์เฟซที่ดี และใช้งานง่าย ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงมีความรู้จักคุ้นเคย โปรแกรมประยุกต์ต่างๆจึงหันเข้าสู่การประยุกต์ใช้งานบนสิ่งแวดล้อมของวินโดวส์ โปรแกรมใช้งานในยุคต่อไปจึงเป็นแบบกราฟิคัลยูสเซอร์อินเทอร์เฟซ

          ขณะเดียวกันผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้TCP/IP เพื่องานต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์เมลการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล การเรียกค้นข้อมูล การเรียกเข้าหาระบบ การอ่านข่าวบนกระดานข่าวเป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยการติดต่อเข้าหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่าย อีกทั้งการใช้งานเป็นแบบกราฟิคัลยูสเซอร์อินเทอร์เฟซดังนั้น ผู้ใช้จึงใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่าย

          นอกจากนี้ พีซีที่ใช้งานส่วนใหญ่มีโปรแกรมวินโดวส์และเชื่อมต่อบนเครือข่ายได้อยู่แล้ว จึงสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่าย อีกทั้งการขยายตัวของผู้ใช้ที่ต่อเชื่อมโยงเครือข่ายส่วนใหญ่จะใช้พีซีต่อเข้าระบบ ซึ่งพีซีส่วนใหญ่ทำงานทางด้านกราฟิกได้ดี และมีระดับความสามารถเชิงการประมวลผลเฉพาะตัวได้มาก ด้วยเหตุนี้ พีซีส่วนใหญ่จึงได้ซอฟต์แวร์ TCP/IP ร่วมอยู่ด้วยและเชื่อมโยงใช้งานด้วยระบบกราฟิคัลยูสเซอร์อินเทอร์เฟซเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต หมายถึง, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต คือ, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ความหมาย, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu