แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ประวัติอากาศยาน

ประวัติอากาศยาน

         มนุษย์ได้เอาใจใส่ในเรื่องการบินมานานก่อนพุทธกาลดังปรากฏในการแต่งหนังสือของชาติที่เจริญรุ่งเรืองในโบราณสมัยมีชาติจีนกรีกและโรมันได้เรียบเรียง ...