ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โรงเรียนนาฎศิลป์ เปิดสอนเป็นวันแรก

     17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 โรงเรียนนาฎศิลป์ เปิดสอนเป็นวันแรก โดยครั้งนั้นยังชื่อว่า โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีคนแรกของกรมศิลปากรเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น สถาบันแห่งนี้นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้การศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาศิลป์ โรงเรียนนาฏศิลป์ตั้งงอยู่บริเวณท่าช้าง วังหน้า ติดกับโรงละครแห่งชาติ ต่อมาในปี 2488 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนนาฎศิลป์” จนถึงปัจจุบันนี้ พร้อมทั้งขยายการศึกษาครอบคลุมทั้งนาฏดุริยางคศิลป์ไทยและสากล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2515 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยนาฏศิลป" เข้าเป็นสถาบันสมทบของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต่อมาเมื่อมีการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขึ้น วิทยาลัยนาฏศิลปจึงได้ย้ายมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จนถึงปัจุบัน จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร 3 ปี ได้รับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 3 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หลักสูตร 3 ปี ได้รับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง และ ระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางเข้าศึกษาต่อ 2 ปี ได้รับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง หรือเทียบเท่าอนุปริญญา

โรงเรียนนาฎศิลป์ เปิดสอนเป็นวันแรก, โรงเรียนนาฎศิลป์ เปิดสอนเป็นวันแรก หมายถึง, โรงเรียนนาฎศิลป์ เปิดสอนเป็นวันแรก คือ, โรงเรียนนาฎศิลป์ เปิดสอนเป็นวันแรก ความหมาย, โรงเรียนนาฎศิลป์ เปิดสอนเป็นวันแรก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

วันนี้ในอดีต : 26 พฤษภาคม

วันนี้ในอดีต : เดือนพฤษภาคม

วันนี้ในอดีต : เดือนพฤษภาคม

คำยอดฮิต

Sanook.commenu