แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ลวดลายที่พัฒนาจากต้นแบบจนเป็นภาพที่สื่อความหมายได้

ลวดลายที่พัฒนาจากต้นแบบจนเป็นภาพที่สื่อความหมายได้

         จากลวดลายต้นแบบข้างต้น ซึ่งเป็นลายง่ายๆที่มนุษย์อาจจะคิดขึ้นโดยธรรมชาติได้มีการพัฒนาประดิษฐ์เสริมต่อจนเป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นจนผู้ดูสามาร ...

เป็ดไก่

เป็ดไก่

         เนื้อไก่เป็ดห่านไก่งวงที่ใช้เป็นอาหารของคนได้จากกล้ามเนื้ออกและขาเป็นสำคัญ ข้อนี้แตกต่างจากเนื้อสุกรและโคอยู่บ้าง เพราะรากฐานท ...