แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การถลุงโลหะ

การถลุงโลหะ

         การถลุงโลหะคือการนำแร่ไปผ่านกรรมวิธีต่างๆเพื่อให้ได้โลหะที่บริสุทธิ์หรือเกือบบริสุทธิ์ตามต้องการกรรมวิธีถลุงโลหะมีหลายขั้นตอนแต่สามารถแบ่งออกเป ...

ทองแดง

ทองแดง

         ทองแดงเกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปของทองแดงบริสุทธิ์หรือสินแร่โดยรวมตัวอยู่กับหินทรายดินหรือดินเหนียวสินแร่ทองแดงแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆ ๓พวกด ...

อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมี

         อุตสาหกรรมเคมีของโลกปัจจุบันขึ้นอยู่กับถ่านหินและปิโตรเลียมเป็นสำคัญสารทั้งสองอย่างนี้เป็นของที่มีปริมาณตายตัวเมื่อหมดแล้วก็เป็นอันหมดไปเหมือนก ...

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

         ก่อนอื่นเราควรทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่๒ประเภทด้วยกันคือทรัพยากรที่ไม่มีการชดใช้แทนที่(non-renewableresources)เช่นสินแร่บางประเภทน ...

นิยามต่าง ๆ

นิยามต่าง ๆ

         ความก้าวหน้าทางวิชาการ โลกทัศน์และกาลสมัยเป็นปัจจัยที่ทำให้ศัพท์เปลี่ยนความ-หมายไปได้คำๆเดียวอาจมีความหมายได้หลายอย่างและบางกรณีอาจขั ...