แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

พันธุ์ไม้ที่มีปัญหาเรื่องชื่อ

พันธุ์ไม้ที่มีปัญหาเรื่องชื่อ

         ประเทศไทยมีพรรณไม้ที่หลากหลายมากบางชนิดมีหลายชื่อและบางชนิดเรียกชื่อซ้ำกันทั้งที่เป็นคนละต้นทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นชนิดใดทางวิทยาศาสตร์ใ ...

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

        ๑.เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงสูงจากพื้นดินประมาณพ้นศีรษะรวมทั้งระเบียงและชานก็ยกสูงด้วยการยกใต้ถุนสูงนี้มีระดับลดหลั่นกันพื้นระเบียงลดจากพื้นห้องนอน๔๐เ ...