แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหน้าดิน

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         ลักษณะพื้นท้องทะเลที่เป็นพื้นดินเลนที่อ่อนนุ่มหรือพื้นหินแข็งเป็นแนวปะการังและขนาดของดินตะกอนจัดเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยิ่งสำหรับสัต ...

ประวัติการเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทย

ประวัติการเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทย

         ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก  สภาพแวดล้อมธรรมชาติมีความเหมาะสมกับการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างกว้างขวาง& ...