แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

          สัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนเติบโตอยู่ในไข่หรือในครรภ์มารดานั้น มีน้ำเหลวห่อหุ้มตัวอยู่กันความกระทบกระเทือนและมีช ...

สมดุลของของเหลวในพืช

สมดุลของของเหลวในพืช

          พวกสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่ยังไม่มีระบบการนำน้ำและนำอาหารและไม่มีอวัยวะสำหรับสะสมอาหารได้เหมือนกับพืชชั้นสูง แม้ ...