แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

ตำราคชศาสตร์

ตำราคชศาสตร์

         คือตำราว่าด้วยช้างเผือกมี๒ตำราคือ          ๑.คชลักษณ์กล่าวถึงรูปพรรณสัณ ...

เครื่องถ้วยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น

เครื่องถ้วยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น

         เครื่องถ้วยที่ผลิตในสมัยนี้ผลิตขึ้นจากเตาในอำเภอเมืองสุโขทัยและที่อำเภอศรีสัชนาลัยเฉพาะภาชนะขนาดใหญ่เช่นไหได้พบว่ามีแหล่งเตาเผาร่วมสมัยกัน ...

มูลนิธิราชประชาสมาสัย

มูลนิธิราชประชาสมาสัย

         เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ณ ศาลาเฉลิมกรุงรายได้ทั้งหมดพระร ...

มูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนา

         มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในด้านการพัฒนาให้ประชาชนชาวไทยมีความสม ...

เครื่องปั้นดินเผาหริกุญชัย

เครื่องปั้นดินเผาหริกุญชัย

         เมืองหริภุญชัยหรือลัมภูญนครซึ่งตามตำนานกล่าวว่าพระฤาษีวาสุเทพและพระฤาษีสุกกทันตะเป็นผู้สร้างเมื่อราวพ.ศ.๑๒๐๐และมีพระนางจามเทวีทรงเป็นกษัต ...

เมืองสุโขทัย

เมืองสุโขทัย

         ตัวเมืองเก่าสุโขทัยตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งตัวจังหวัดสุโขทัยและห่างจากแม่น้ำยมไปทางทิศตะวันตกประมาณ๑๐กิโลเมตรร่องรอยของโบราณสถานที่เป็นซากก ...