แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก

วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก

         ความประสงค์ในการสร้างจารึกแม้จะมิได้ตั้งใจบันทึกเหตุการณ์สำคัญของสังคมหรือเรื่องราวของบ้านเมืองซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่นักประวัติศาสตร์ต้องการ ...