แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

         ภาวะนี้หมายถึงการมีปัสสาวะรั่วหรือเล็ดออกมาทำให้บริเวณช่องคลอดเปียกชื้นจำแนกได้เป็น๔ชนิดคือ         ...

ประวัติของการดมยาสลบ

ประวัติของการดมยาสลบ

          การดมยาสลบที่กล่าวได้ว่าเป็นรากฐานของการให้ยาดมสลบในปัจจุบันนี้เริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่๑๘เมื่อก๊าซไนทรัสออกไซด์ถูกค้นพบโดยพริสต์เ ...