แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

การแต่งกายของสตรี

การแต่งกายของสตรี

         ส่วนการแต่งกายของสตรีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการแต่งกายของผู้ชายโดยเฉพาะข้าราชการฝ่ายในต้องแต่งกายตามพระราชนิยมเช่นในสมัยรัชกาลที่๓ฝ่ายใ ...