แสดง 71 - 73 จาก 73 รายการ

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยได้มีการพัฒนาการด้านพันธุ์อาหารสัตว์การจัดการและการสุขาภิบาลจนทัดเทียมกับต่างประเทศการเลี้ยงสุกรภายในประเทศแม้จะมีฟาร์มใหญ่ๆแต่ก็ยังมีเกษตรกรรายย่อยที่ทำการเลี้ย ...

เสือชีตาห์ (Cheetah)

เสือชีตาห์ (Cheetah)

ชื่ออังกฤษCheetahชื่อวิทยาศาสตร์Acinonyxjubatusชื่ออื่นHuntingLeopadgueacutepardFrenchGepardGermanguepardochitaSpanishjagluiperdAfrikaansSouthAfricaaboshamaniAmharicEthiopiaf ...

พูเดิ้ล

พูเดิ้ล

         พันธุ์มาตรฐาน:สุนัขขนาดใหญ่ต้องการการออกกำลังกายและดูแลขนเป็นพิเศษและรักเด็กพันธุ์เล็กและพันธุ์ตุ๊กตา:สุนัขขนาดเล็กต้องกา ...