แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

ข้อห้ามของการติดเหล็กดัด

ข้อห้ามของการติดเหล็กดัด

ข้อห้ามของการติดเหล็กดัดทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออาคารที่มีหน้าต่างเป็นกระจกก็ล้วนแล้วแต่ก็จะนิยมติดเหล็กดัดเพื่อป้องกันขโมยกันเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็หลายครั้งที่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเพลิงไหม้ ...

เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพที่มีการใช้เพื่อการเกษตรมีหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้นเช่นการพัฒนาพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อศัตรูพืชโรคพืชการเพิ่มความทนทานของพืชต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของภูมิประเทศเช่นความแห้งแ ...

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก

โรงกลั่นน้ำมันบางจากโรงกลั่นน้ำมันคุณภาพสะอาดเพื่อคนไทยโรงกลั่นของบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเป็นแบบComplexRefineryที่มีกำลังผลิตสูงสุด120000บาร์เรลต่อวันสามารถผลิตน้ำมันเบนซินและ ...

โพลิไวนิลคลอไรด์

โพลิไวนิลคลอไรด์

โพลิไวนิลคลอไรด์โพลิไวนิลคลอไรด์PolyvinylchlorideIUPACPolychloroetheneมีชื่อย่อที่ใช้กันทั่วไปว่าพีวีซีPVCเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งการใช้งานในด้านการค้าโพลิไวนิลคลอไรด์เป็นสินค้าที่มีคุ ...

พลาสติก

พลาสติก

พลาสติกเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติบางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัวเมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัวบางชนิดแข็งตัวถาวรมีหลายชนิดเช่นไนลอนยางเทียมใช้ทำสิ่งต่างๆเช่นเสื้อผ้าฟ ...

ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซลน้ำมันไบโอดีเซลคือน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นดีที่เราสามารถแปลงสภาพจากผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นน้ำมันสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลอีกทั้งยังสามารถนำเอาน้ำมั ...