แสดง 11 - 20 จาก 33 รายการ

วัฏจักรคาร์บอน

วัฏจักรคาร์บอน

วัฏจักรคาร์บอนเป็นวัฏจักรชีวธรณีเคมีซึ่งคาร์บอนถูกแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งมีชีวิตพื้นดินน้ำและบรรยากาศของโลกคาร์บอนเป็นธาตุสำคัญธาตุหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเป็นองค์ประกอบประมาณ50ของเนื้อเยื่อของสิ่งม ...

วัฏจักรออกซิเจน

วัฏจักรออกซิเจน

ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศประมาณ209การหมุนเวียนของออกซิเจนจะเกิดควบคู่ไปกับคาร์บอนในระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสงของสิ่งมีชีวิตจะมีการผลิตก๊าซออกซิเจนเข้าสู่บรรยากาศในขณะที่มีการใช้ก๊าซคาร ...

วัฏจักรของหิน

วัฏจักรของหิน

วัฏจักรของหินเป็นความรู้พื้นฐานในธรณีวิทยาที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของหินหลัก3ชนิดคือหินอัคนีหินตะกอนและหินแปรหินทั้งสามชนิดนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาทางธรณีกาลอาจมีการเปลี่ยนจากหินชนิดหน ...

การสลับขั้วแม่เหล็กโลก

การสลับขั้วแม่เหล็กโลก

การสลับขั้วแม่เหล็กโลกgeomagneticreversalเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกโดยที่มีการสลับขั้วกันระหว่างขั้วแม่เหล็กเหนือกับขั้วแม่เหล็กใต้ปรกติเหตุการณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับการที่สนามแม่เหล ...

โคลนถล่ม

โคลนถล่ม

โคลนถล่มเป็นภัยธรรมชาติคือคำเรียกรวมๆของการเคลื่อนที่ของมวลสารMassmovementหรือmass-wastingซึ่งคือกระบวนการเคลื่อนตัวของมวลหินดินและทรายลงมาตามความลาดชันSlopeภายใต้แรงดึงดูดของโลกGravity ...

ความไม่ต่อเนื่องของชั้นหิน

ความไม่ต่อเนื่องของชั้นหิน

ความไม่ต่อเนื่องของชั้นหินUnconformityเปลือกโลกไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เนื่องจากมีการตกตะกอนและการกัดกร่อนเกิดขึ้นตลอดเวลาในทะเลลึกมีการตกสะสมของตะกอนเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานส่วนบริเวณบกการ ...

ทวีปเลื่อน

ทวีปเลื่อน

การเลื่อนไหลของทวีปหรือทวีปเลื่อนContinentaldriftเป็นแนวคิดซึ่งเสนอโดยนักอุตุนิยมวิทยาและนักธรณีฟิสิกส์ชาวเยอรมันอัลเฟรดเวเกเนอร์เมื่อพศ2455คศ1912ซึ่งกล่าวไว้ว่าทวีปที่อยู่ทั้งสองฝั่งขอ ...

การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิต

การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิต

รู้หรือไม่ว่ากว่า90เปอร์เซ็นต์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้วในขณะที่สิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่เคยรุ่งเรืองก็ได้ค่อยๆหายสาบสูญไปสิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่พยายามพัฒนาและสามา ...

ขนาดคลื่นพื้นผิว

ขนาดคลื่นพื้นผิว

มาตราขนาดคลื่นพื้นผิวเป็นหนึ่งในขนาดมาตราที่ใช้ในวิทยาแผ่นดินไหวเพื่ออธิบายขนาดของแผ่นดินไหวมาตราดังกล่าวใช้ค่าที่ได้จากการวัดคลื่นพื้นผิวเรย์ลีซึ่งเดินทางตามชั้นบนสุดของผิวโลกเป็นหลักปัจจุบันมา ...

มาตราเมร์กัลลี

มาตราเมร์กัลลี

มาตราเมร์กัลลีMercalliscaleเป็นมาตราสำหรับใช้กำหนดขั้นความรุนแรงของแผ่นดินไหวคิดค้นโดยจูเซปเปเมร์กัลลีGiuseppeMercalliผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวชาวอิตาลีเมื่อพศ2445โดยแบ่งไว้10อันดับต่อมา ...