แสดง 41 - 46 จาก 46 รายการ

ชีวเคมี (Biochemistry)

ชีวเคมี (Biochemistry)

ชีวเคมีBiochemistryคือวิชาที่ศึกษาถึงส่วนประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิตโดยศึกษาถึงโครงสร้างทางโมเลกุลของสารต่างๆภายในเซลล์รวมถึงการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสารจากสารหนึ่งไปอีกสารหนึ่งการเปลี่ยนแป ...

คลอโรพลาสต์ (chloroplast)

คลอโรพลาสต์ (chloroplast)

คลอโรพลาสต์chloroplastเป็นออร์แกเนลที่พบในพืชเป็นพลาสติดที่มีสีเขียวพบเฉพาะในเซลล์พืชและสาหร่ายเกือบทุกชนิดพลาสติคมีเยื่อหุ้มสองชั้นภายในโครงสร้างพลาสติคจะมีเม็ดสีหรือรงควัตถุบรรจุอยู่ถ้า ...

เสือดาวหิมะ (Snow Leopard)

เสือดาวหิมะ (Snow Leopard)

ชื่ออังกฤษSnowLeopardชื่อวิทยาศาสตร์Unciaunciaชื่ออื่นOunceอังกฤษpanth่redesniegesl้oparddesneigesonceฝรั่งเศสSchneeleopardIrbisเยอรมันleopardonivalpanteradelasnievesสเปนเส ...

โปรตีนสำหรับนักกีฬา

โปรตีนสำหรับนักกีฬา

มักเป็นประเด็นโต้เถียงกันอยู่เสมอว่าโปรตีนมีความจำเป็นสำหรับนักกีฬามากน้อยเพียงไรเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าโปรตีนมีบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่เมื่อมีกระแสของการรณรงค์ให้กินอาหารประเภทพืช ...

พันธุวิศวกรรม

พันธุวิศวกรรม

พันธุวิศวกรรมgeneticengineeringหมายถึงเทคโนโลยีที่ทำการเคลื่อนย้ายยีนgeneจากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่งเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่novelเทคนิคเหล่านี้เป็นวิ ...

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

         สรีรวิทยา(Physiology)มีต้นกำเนิดมาจากนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกโบราณผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสรีรวิทยาคนแรกของโลกตะ ...