แสดง 41 - 50 จาก 63 รายการ

ความรู้

ความรู้

สฺรวทฺรเวฺยษุวิไทฺยวทฺรวฺยมาหุรนุตฺตมมฺอหารฺยยตฺวาทนรฺมตฺวาทกฺษยตฺวาจฺจสรฺวทหิโตปเทศความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งไซร้เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตมานาโจรจักเบียนบ่ได ...

หลักกรรม

หลักกรรม

หลักกรรมคือหลักแห่งการลงมือทำไม่ใช่หลักแห่งเวรกรรมอันน่ากลัวKammaisaruleofactionnotaruleofretributionที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ กึ กริสฺสนฺติ ตารกา

อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ กึ กริสฺสนฺติ ตารกา

SomethingusefulisinitselfauspiciousWhatcanthestarsdoforyouประโยชน์เป็นฤกษ์ดีของประโยชน์อยู่ในตัวเองแล้วดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้อตฺโถอตฺถสฺสนกฺขตฺตํกึกริสฺสนฺติตารกาขุชาเอก๒ ...

ความริษยา

ความริษยา

Jealousydestroystheworldความริษยาทำให้โลกาพลอยพินาศอรติโลกนาสิกาววที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

ความรู้จักพอ

ความรู้จักพอ

Moderationistheepitomeofwealthความรู้จักพอเป็นยอดแห่งทรัพย์สนฺตุฏฺฐีปรมํธนํขุธ๒๕๔๒ที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...

อัชฌาศัย

อัชฌาศัย

Thehabitofhelpingothersoutofcompassionisacharacteristicofgreatmenอัชฌาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษมหาปุริสภาวสฺสลกฺขณํกรุณาสโหววที่มาfacebookcomvajiramedhi ...

ความกตัญญูกตเวที

ความกตัญญูกตเวที

Gratitudeisamarkofarighteouspersonความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนิมิตฺตํสาธุรูปานํกตญฺญูกตเวทิตาววที่มาfacebookcomvajiramedhiskwallววชิรเมธี ...