แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ที่มาของคำว่า เสี่ยว

ที่มาของคำว่า เสี่ยว

เสี่ยวแท้จริงแล้วเป็นชื่อของพิธีอย่างหนึ่งเรียกว่าการผูกเสี่ยวหรือพิธีผูกเสี่ยวจัดเป็นประเพณีเก่าแก่และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้ประพฤติปฎิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานนับศตวร ...

ภาษาถิ่นอีสาน

ภาษาถิ่นอีสาน

ภาษาถิ่นอีสานที่นักเรียนหลายๆคนในแถบอีสานพูดกันเสียจนติดปากกันแต่พอได้ไปพูดกับเพื่อนๆภาคกลางหรือสื่อความหมายเวลาพูดภาษากลางให้ครูฟังแล้วครูไม่เข้าใจในความหมายครูที่มาจากภาคกลางวันนี้ครูปิยะฤกษ ...

อักษรขอม

อักษรขอม

อักษรขอมพัฒนามาจากอักษรปัลลวะและอักษรยุคหลังจากนั้นในอินเดียใต้ใช้ในอาณาจักรต่างๆสองฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่สมัยก่อนเมืองพระนครต่อมาจึงกลายเป็นอักษรท้องถิ่นในสมัยพระนครและเป็นต้นแบบของอักษรไทยและอักษ ...

vvvv

vvvv

...

หรอย

หรอย

         หรอยเป็นภาษาท้องถิ่นที่คนทางภาคใต้ของไทยใช้พูดกันมีความหมายว่าอร่อยนั่นเอง จะใช้เป็นคำกริยาหรือคำ ...