แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

เมลวิล ดิวอี้

เมลวิล ดิวอี้

เมลวิลดิวอี้MelvilDeweyบรรณารักษ์ชาวอเมริกันเป็นผู้คิดระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมขึ้นดิวอี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในวงการห้องสมุดและบรรรณารักษศาสตร์เพราะนอกจากจะเป็นผู้คิดระบบการจัดหมู่แบบ ...

สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ

สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ

         สารสนเทศหรือสารนิเทศเป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า"Information"ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ได้ทั้งสองคำในวงการคอมพิวเตอร์การสื่อสารและธุ ...

ระบบทศนิยมดิวอี้

ระบบทศนิยมดิวอี้

         ระบบทศนิยมดิวอี้(DeweyDecimalClassification)เรียกย่อๆว่าD.C.หรือD.D.Cเป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบ ...