แสดง 51 - 60 จาก 77 รายการ

พรรคชาติไทย

พรรคชาติไทย

หัวหน้าพรรคบรรหารศิลปอาชาเลขาธิการพรรคนายประภัตรโพธสุธนโฆษกพรรคนางสาวจณิสตาลิ่วเฉลิมวงศ์ก่อตั้ง21พฤศจิกายนพศ2517สำนักงานใหญ่เลขที่1ถนนพิชัยแขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนโยบายพร ...

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดีLegalExecutionDepartmentเดิมงานของกรมบังคับคดีมีที่มาจากหน่วยงานราชการระดับกองในสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม2กองคือกองบังคับคดีแพ่งและกองบังคับคดีล้มละลายจนกระทั่งปีพศ2517สมัยร ...

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.)

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.)

ประวัติความเป็นมาหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวเป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งเมื่อพศ2512ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกร ...

เอเปค APEC

เอเปค APEC

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิคหรือเอเปคASIA-PACIFICEconomicCooperationAPECจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2532เพื่อตอบสนองการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากขึ้นในหมู่ประเทศแถบเอเซีย- ...

เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา Forum for East Asia

เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา Forum for East Asia

1FEALACมีชื่อเดิมว่าเวทีหารือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกาEastAsiandashLatinAmericaForumEALAFมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสSeniorOfficialsMeetingSOMครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อ ...

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiativ

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiativ

BIMSTECหรือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจBayofBengalInitiativeforMulti-SectoralTechnicalandEconomicCooperationเป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง7ปร ...

วัน-ทู-โก แอร์ไลน์

วัน-ทู-โก แอร์ไลน์

วัน-ทู-โกOneTwoGoAirlinesเป็นสายการบินแบบประหยัดรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคม2546คณะผู้บริหารประธานบริหารอุดมตันติประสงค์ชัยรองประธานบริษัทเเละกรรมการผู้อ ...

อังค์ถัด UNCTAD

อังค์ถัด UNCTAD

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาอังค์ถัดTheUnitedNationsConferenceonTradeandDevelopmentUNCTADจัดตั้งขึ้นในปีคศ1964พศ2507เป็นองค์กรสังกัดองค์การสหประชาชาติทำหน้าที่เป็นศ ...

สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation: I

สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation: I

ภูมิหลัง-IOR-ARCจัดตั้งขึ้นในการประชุมIndianOceanRimInitiativeครั้งที่1ที่มอริเชียสเมื่อปี2540สมาชิกผู้ก่อตั้งมี7ประเทศได้แก่ออสเตรเลียอินเดียแอฟริกาใต้เคนยาสิงคโปร์โอมานและมอร ...

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ( ASEAN Regional

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ( ASEAN Regional

ภูมิหลังARFเป็นผลสืบเนื่องจากมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนASEANSummitครั้งที่4ที่สิงคโปร์เมื่อปี2535ในโอกาสดังกล่าวผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะแสวงหาเวทีในการนำ ...