แสดง 91 - 94 จาก 94 รายการ

รัฐศาสตร์คืออะไร

รัฐศาสตร์คืออะไร

รัฐศาสตร์คืออะไรรัฐศาสตร์เป็นการศึกษากระบวนการแบ่งปันและถ่ายโอนอำนาจในกระบวนการตัดสินใจเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆการศึกษาด้านรัฐศาสตร์นั้นถูกจัดว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวและสถาบัีนที่เป็ ...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10วิสัยทัศน์ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันGreenandHappinessSocietyคนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้รู้เท่าทันโลกครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้ม ...

กบฏไถ้ผิง

กบฏไถ้ผิง

           กบฏไถ้ผิง(TaipingRebellion)เกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อค.ศ.1850-1864เป็นเหตุการณ์กบฏที่ทำให้เก ...

ประชาธิปไตยครึ่งใบ

ประชาธิปไตยครึ่งใบ

ประชาธิปไตยครึ่งใบ(SemiDemocracy)คือระบบการปกครองที่เป็นการผสมระหว่างระบบประชาธิปไตยและระบบเผด็จการก ...