แสดง 41 - 44 จาก 44 รายการ

อังกฤษ

อังกฤษ

อังกฤษเป็นดินแดนส่วนหนึ่งบนเกาะบริเตนใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปและเป็นดินแดนส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนืออังกฤษมีประชากรมากที่สุดและหนาแน่นที่สุดในจากทั้งส ...

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียAustraliaหรือชื่อทางการคือเครือรัฐออสเตรเลียCommonwealthofAustraliaเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ6ของโลกเป็นประเทศเดียวที่มีพื้นที่ครอบคลุมเต็มทวีปและเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด ...

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไปที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชียหรือทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกหมู่เกาะญี่ปุ่นทอดตัวเป็นรูปโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยวจากทางตอนเหนือที่ละติจูด45องศา33ลิป ...

อารยธรรมกรีกโบราณ

อารยธรรมกรีกโบราณ

         ในเขตทะเลเอเจียนมีอารยธรรมมาแล้วเมื่อ3000ปีก่อนค.ศ.แต่มียุคที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองที่สุดเห็นจะเป็นตั้งแต่เมื่อ2000ปีก่อนค.ศ.เป็นต้นมาขณะที ...