ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น หมายถึง, ญี่ปุ่น คือ, ญี่ปุ่น ความหมาย, ญี่ปุ่น คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์          ตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชีย หรือทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก หมู่เกาะญี่ปุ่นทอดตัวเป็นรูปโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยว จากทางตอนเหนือที่ละติจูด 45 องศา 33 ลิปดาเหนือ มาทางใต้ ที่ละติจูด20 องศา 25 ลิปดาเหนือ โดยมีความยาวท3,800 กม.

 

พื้นที่      377,835 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยผืนดิน 374,744 ตารางกิโลเมตร และผืนน้ำ 3,091 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเล 29,751 กิโลเมตร


ลักษณภูมิประเทศ

เป็นประเทศหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยประมาณ 3,900 เกาะ มีเกาะใหญ่ที่สำคัญ 4 เกาะ คือ  ฮอกไกโด (83,517 ตารางกม.) ฮอนชู (231,012 ตารางกม.) ชิโกกุ (18,800 ตารางกม.) และกิวชู (44,379 ตารางกม.)

ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขา โดยร้อยละ 71 ของพื้นที่ทั้งหมดของญี่ปุ่นเป็นภูเขา ในขณะที่มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 25 ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรได้เพียงร้อยละ11 เท่านั้น ญี่ปุ่นมีภูเขาไฟมากประมาณ 1  ใน 10 ของทั้งโลก โดยมีภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ (3,776 เมตร) และเป็นภูเขาไฟที่สงบอยู่แต่ยังไม่ดับ และจากการที่ญี่ปุ่นอยู่ในเขตที่มีภูเขาไฟมาก ทำให้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเสมอ

เมืองหลวง         กรุงโตเกียว (Tokyo)รายละเอียดประเทศ

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
- หมู่เกาะญี่ปุ่นทอดตัวเป็นรูปโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ด้านฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชีย ตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก
- ลักษณะภูมิประเทศเป็นประเทศหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยประมาณ 3,900 เกาะ โดยมีเกาะใหญ่ที่สำคัญ 4 เกาะ คือ ฮอกไกโด ฮอนชู  คิวชู และชิโกกุ
- ญี่ปุ่นเป็นภูเขาร้อยละ 71 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 25 มีภูเขาไฟมากประมาณ 1 ใน 10 ของโลก โดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ และเป็นภูเขาไฟที่สงบอยู่แต่ยังไม่ดับ เนื่องจากญี่ปุ่นอยู่ในเขตที่มีภูเขาไฟมาก จึงทำให้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเสมอ
 
 ขนาด/พื้นที่
  เล็กกว่าประเทศไทย คือ มีพื้นที่ 377,835 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยผืนดิน 374,744 ตารางกิโลเมตร และผืนน้ำ 3,091 ตารางกิโลเมตร
 
 ประชากร
  ประมาณ 127,760,000 คน (พฤษภาคม 2547) อัตราการเติบโตของประชากร คือ ร้อยละ 0.08 (2547) ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 8 ของโลก
 
 เชื้อชาติ
  เชื้อชาติญี่ปุ่น
 
 ศาสนา
  ศาสนาใหญ่ ๆ มี 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาชินโต
 
 ภาษา
  ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการ
 
 การศึกษา
  ภาคบังคับ 9 ปี (ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี)
 
 อัตราการรู้หนังสือ
  ร้อยละ 99.9
 
 เมืองหลวง
  กรุงโตเกียว (Tokyo)
 
เมืองสำคัญ
 โตเกียว โยโกฮามา โอซากา นาโกยา โกเบ ฟูกูโอกะ คาวาซากิ ฮิโรชิมา

 

 ภูมิอากาศ
  มี  4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ

ฤดูใบไม้ผลิ :  (มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศอบอุ่น

ฤดูร้อน :    (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนชื้นโดยมีช่วงฤดูฝนสั้นๆ ประมาณ 1 เดือนในช่วงต้นฤดู

ฤดูใบไม้ร่วง : (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศอบอุ่น โดยมีพายุไต้ฝุ่นมากในช่วงเดือนกันยายน

ฤดูหนาว :   (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาว มีหิมะตกมากทางภาคเหนือของประเทศและฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนทางใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศจะอบอุ่นกว่า
 
 ระบบการปกครอง
  ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ การปกครองโดยระบบรัฐสภา ซึ่งมีชื่อเรียกว่าสภาไดเอท (Diet) ประกอบด้วยสภาสูงและสภาล่าง การบริหารประเทศมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับจังหวัด

2. ระดับต่ำกว่าจังหวัด ได้แก่ นคร เมือง และหมู่บ้าน

ระดับจังหวัด ผู้บริหารสูงสุดคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน

ระดับต่ำกว่าจังหวัด ผู้บริหารสูงสุดคือ นายกเทศมนตรี (นคร เมือง) หัวหน้า (หมู่บ้าน) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเช่นเดียวกัน
 
 ประมุข
  ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศและความสามัคคีของปวงชน โดยไม่มีอำนาจเกี่ยวกับการบริหารประเทศ  สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ (His Majesty Emperor Akihito) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 125 ในราชวงศ์ ใช้ชื่อ  รัชสมัยว่า เฮเซ (Heisei)
 


ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น หมายถึง, ญี่ปุ่น คือ, ญี่ปุ่น ความหมาย, ญี่ปุ่น คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu