แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ศิลปะทวารวดี

ศิลปะทวารวดี

อาณาจักรทวารวดีพุทธศตวรรษที่11-16เป็นของชนชาติมอญละว้ามีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีอำเภออู่ทองและกินพื้นที่ไปจนถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบจังหวัดบุรีรัมย์ ...

ประติมากรรมไทย

ประติมากรรมไทย

ประติมากรรมไทยหมายถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกโดยกรรมวิธีการปั้นการแกะสลักการหล่อหรือการประกอบเข้าเป็นรูปทรง3มิติซึ่งมีแบบอย่างเป็นของไทยโดยเฉพาะวัสดุที่ใช้ในการสร้างมักจะเป็นดินปูนหินอิฐโล ...

ประติมากรรม

ประติมากรรม

         ประติมากรรม(Sculpture)เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง3มิติมีปริมาตรมีน้ำหนักและกินเนื้อที่ใ ...