แสดง 1 - 10 จาก 43 รายการ

29 เมษายน วันเต้นรำสากล (International Dance Day)

29 เมษายน วันเต้นรำสากล (International Dance Day)

ในปีค.ศ.1982(พ.ศ.2525)คณะกรรมการเต้นรำสากลหรือCIDของสถาบันโรงมหรสพนานาชาติสังกัดองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติหรือยูเนสโกได้กำหนดให้วันที่29เมษายนของทุกปีเป็นวันเต้ ...

วงโยธวาทิต

วงโยธวาทิต

โยธวาทิต (อังกฤษ: militaryband)หมายถึงกลุ่มผู้เล่นเครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องกระทบ  ...

ละครใน

ละครใน

ละครในมีหลายชื่อเช่นละครในละครข้างในละครนางในและละครในพระราชฐานเป็นต้นสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและรุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศละครในแสดงมาจนถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสิ ...

ละครนอก

ละครนอก

ละครนอกมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นละครที่แสดงกันนอกราชธานีแต่เดิมคงมาจากการละเล่นพื้นเมืองและร้องแก้กันเป็นละครที่พัฒนามาจากละครชาตรีแต่เดิมคงมีตัวละครเพียง๓-๔ตัวอย่างละครชาตรีต่อมามี ...

เต้นกำรำเคียว

เต้นกำรำเคียว

ประวัติความเป็นมาของการเล่นเพลงเต้นกำรำเคียวการแสดงเต้นกำรำเคียวเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่เก่าแก่แบบหนึ่งของชาวชนบทในภาคกลางของไทยแถบจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอพยุหะคีรีซึ่งแต่เดิมประชาชนส่วนมากยึดอ ...

ร็องแง็ง

ร็องแง็ง

ชื่อร็องแง็งภาคภาคใต้จังหวัดปัตตานีอุปกรณ์และวิธีการเล่นเครื่องดนตรีประกอบการเล่นร็องแง็งมีรำมะนาฆ้องไวโอลินเดิมมีเพียง๓อย่างต่อมาเพิ่มกีต้าร์การเล่นร็องแง็งเดิมนิยมเต้นกันในหมู่บ้านข ...

สวดคฤหัสถ์

สวดคฤหัสถ์

สวดคฤหัสถ์หรือสวดกะหัดคือการสวดชนิดหนึ่งเป็นการเล่นที่นิยมเล่นในงานศพเป็นการเล่นเลียนแบบการสวดพระอภิธรรมของพระสงฆ์และเล่นในตอนดึกหลังจากพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วการแสดงจะมีบทสวดพื้นอยู่ ...

เพลงฉ่อย

เพลงฉ่อย

เพลงฉ่อยเป็นเพลงพื้นเมืองที่ไม่ทราบถิ่นกำเนิดเป็นการละเล่นเพลงพื้นเมืองที่แพร่หลายมากที่สุดเพลงหนึ่งมีคนร้องเล่นกันอย่างกว้างขวางไม่มีเครื่องดนตรีประกอบการร้องนั้นมีแต่การปรบมือเป็นการให้ประกอบจ ...

ฟ้อนสาวไหม

ฟ้อนสาวไหม

ฟ้อนสาวไหมปรากฏอยู่สองแบบคือสาวไหมในการฟ้อนเจิงหรือร่ายรำท่าต่อสู้ด้วยมือเปล่าซึ่งมีลีลากระบวนท่าที่แน่นอนและการฟ้อนสาวไหมที่เป็นการฟ้อนของผู้หญิงที่แสดงความเคลื่อนไหวในลีลาร่ายรำที่นุ่มนวลมิได้ ...