แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

วันภาพยนตร์แห่งชาติ หรือ วันหนังไทย

วันภาพยนตร์แห่งชาติ หรือ วันหนังไทย

วันภาพยนตร์แห่งชาติหรือวันหนังไทย ตรงกับวันที่4เมษายนของทุกปีโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานให้วันนี้เป็นวันภาพยนตร์แห่งช ...

วันป่าไม้โลก

วันป่าไม้โลก

    วันที่21มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลก(Worldforestryday)เพื่อให้คนทั่วโลกเล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่จำกัดโดยจะมีกิจก ...

วันความดันโลหิตสูงโลก

วันความดันโลหิตสูงโลก

สาธารณสุขเผยขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมากถึงพันล้านคน1ใน3คนมีภาวะความดันโลหิตสูงและเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงเกือบ8ล้านคนคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ.2568ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วทั้งโลกจะป่วยเ ...

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

 คงเป็นทราบกันดีอยู่แล้ว"เหล้า"เป็นมหันตภัยร้ายที่สร้างความสูญเสียอย่างรุนแรงที่ส่งผลต่อครอบครัวสุขภาพอุบัติเหตุเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นเหตุให้เกิดปัญหานานาประการกับเยาวชนไทย ...