แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

วันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

วันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

    7สิงหาคมพ.ศ.2463พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยสิ้นพระชนม์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทรง ...