แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กองเสือป่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กองเสือป่า

    1พฤษภาคมพ.ศ.2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้สถาปนากองเส ...

ดร. ซุน ยัตเซ็น อดีตหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน

ดร. ซุน ยัตเซ็น อดีตหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน

    29ธันวาคมพ.ศ.2454ดร.ซุนยัตเซ็น(SunYat-sen)อดีตผู้นำทางการเมืองหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งและนักปฏิวัติของจีนได้รับ ...