แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

รัชกาลที่ 3 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

รัชกาลที่ 3 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

    1สิงหาคมพ.ศ.2367พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเถ ...

ประกาศสงครามครั้งแรกกับพม่าอย่างเป็นทางการ

ประกาศสงครามครั้งแรกกับพม่าอย่างเป็นทางการ

    12มีนาคมพ.ศ.2367อังกฤษประกาศสงครามครั้งแรกกับพม่าอย่างเป็นทางการสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าบาคญีดอหลังประก ...