แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

มีพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกต จากพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี มาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

มีพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกต จากพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี มาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

    7มีนาคม2327มีพิธีอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตจากพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัด ...

โกลดา แมร์ (Golda Meir) ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศอิสราเอล

โกลดา แมร์ (Golda Meir) ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศอิสราเอล

    7มีนาคมพ.ศ.2512โกลดาแมร์(GoldaMeir)ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศอิสราเอลเธออายุ70แล ...