แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

วันเกิด อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

วันเกิด อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

5เมษายนพ.ศ.2450วันเกิดสัญญาธรรมศักดิ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดที่บางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีเป็นบุตรของมหาอำมาตย์ตรีพระยาธรรมสารเวทย์วิเศษ-ภักด ...