แสดง 11 - 20 จาก 53 รายการ

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

         ความพิการแต่กำเนิดหมายถึงความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเป็นภาวะที่พบมาตั้งแต่สมัยโบราณนับพันๆปีแม้แต่ในสมัยยุคหินคน ...

นมแม่

นมแม่

         เต้านมหญิงเมื่อเป็นสาวจะประกอบด้วยต่อมสร้างน้ำนมจำนวนมากจากต่อมนี้จะมีท่อส่งน้ำนมรวมกันประมาณ๑๕-๒๐ท่อมาที่หัวนมก่อนจะถึงหัวนมนี้จะป่อง ...

ทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิด

         แต่ก่อนนี้ช่วงระยะคลอดและต่อมาใน๒-๓วันแรกของชีวิตเป็นระยะเวลาที่เสี่ยงอันตรายของทารกมากปัจจุบันนี้ความรู้ทางการแพทย์ได้เจริญอย่างมาก&nbs ...

ระบบข้อต่อ

ระบบข้อต่อ

         ร่างกายมีการเคลื่อนไหวได้โดยกระดูก๒ชิ้นหรือมากกว่าที่อยู่ใกล้กันมาต่อกันด้วยเยื่อพังผืดเรียกว่าข้อหรือข้อต่อส่วนของกระดูกที่ถูไถ ...

การแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยรัตนโกสินทร์

การแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยรัตนโกสินทร์

           หลังจากที่ประเทศไทยในแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชา(พ.ศ.๒๒๓๑-๒๒๔๖)ได้ขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกไปจากประเทศไทยแล้วการแพทย์แผนปัจจุบันที่นำมาโดยช ...

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

         ขณะที่ประเทศไทยใช้วิธีการแพทย์แบบที่เรียกว่าการแพทย์แผนโบราณอยู่นั้นการแพทย์ฝ่ายประเทศทางตะวันตกโดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าไ ...

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

         เท่าที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแพทย์ของไทยโบราณแม้จะได้รับความรู้มาจากประเทศที่ก้าวหน้าไปบ้างในทางการแพทย์เช่นประเทศอินเดียและประเทศจีน ...

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

          หนังสือว่าด้วยประวัติการแพทย์ซึ่งเขียนโดยวอล์เคอร์(KennethWalker,ค.ศ.๑๙๕๙)กล่าวว่าความรู้เกี่ยวกับการแพทย์โบราณของอินเดียมีน้อยมาก ...

กระดูกหัก

กระดูกหัก

          กระดูกหัก(fracture)หมายความถึงกระดูกแยกออกจากกันก่อให้เกิดความเจ็บปวดบวมเคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวผิดปกติเนื่องจากอุบัติเหตุเ ...