แสดง 31 - 40 จาก 68 รายการ

มันแกว

มันแกว

        คนไทยรู้จักมันแกวเป็นอย่างดีและรู้จักนานมาแล้ว รู้จักกินหัวมันแกวเป็นอาหารส่วนใหญ่กินหัวมันแกวสดแบบเดียวกับการกินผลไม้ปริมาณการบริโภคภายในประเท ...

มันฝรั่ง

มันฝรั่ง

         มันฝรั่งเป็นพืชหัวซึ่งมนุษย์ใช้บริโภคและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกมานานแล้วในปีหนึ่งๆทั้งโลกผลิตมันฝรั่งได้ประมาณ๓๐๐ล้านตันต่อเนื้อที่ปลูก ...

มันเทศ

มันเทศ

         มันเทศเป็นพืชที่เป็นเถาเลื้อยราบไปบนพื้นดินมีรากสะสมอาหารขยายใหญ่เรียกว่าหัว หัวมันเทศมีคุณประโยชน์มาก เพราะใช้เป็นอาหารของมนุษย์ได้ ...

การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย

การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย

         ในประเทศไทยมีการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารจำนวนน้อยมาก ส่วนใหญ่ใช้แปรรูปทำแป้ง และแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ในรูปมันเส้นและมันอัดเม็ดในปี  ...

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

         เนื่องจากหัวมันสำปะหลังเป็นที่สะสมแป้งจึงเป็นอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไอเดรตที่ให้พลังงานสำหรับมนุษย์และสัตว์ได้เป็นอย่างดีตลอดจนใช้ในอุตสาหกรร ...

การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

         การเลือกที่ พื้นที่ที่จะใช้ปลูกมันสำปะหลังต้องเป็นที่ดอนน้ำไม่ขังและดินมีการระบายน้ำดีถ้าเป็นที่ลุ่มระบายน้ำไม่ดี ...

พันธุ์มันสำปะหลัง

พันธุ์มันสำปะหลัง

         พันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูกอยู่ทั่วไปในประเทศไทยมีอยู่๓พันธุ์คือ          ๑.พันธุ์ที่ ...

แหล่งปลูกมันสำปะหลัง

แหล่งปลูกมันสำปะหลัง

         มันสำปะหลังเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่อุณหภูมิสูงดังนั้นประเทศที่ผลิตมากจึงเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรระหว่างเส้นรุ้งที่๒๐องศาเ ...

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของมันสำปะหลัง

ลักษณะพฤกษศาสตร์ของมันสำปะหลัง

         มันสำปะหลังมีชื่อเรียกทั่วไปในภาษาอังกฤษว่าแคสซาวา(Cassava) หรือทาพิโอกา (Tapioca)ประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ใช้ภาษาสเปนเรียกว่ายูกา ...

ประวัติความเป็นมาของมันสำปะหลังในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของมันสำปะหลังในประเทศไทย

         ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่นอนว่า มีการนำมันสำปะหลังมาสู่ประเทศไทยเมื่อไร และอย่างไรแต่สันนิษฐานกันว่าคงมีผู้นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียแห่งใด ...