แสดง 51 - 60 จาก 86 รายการ

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

         เป็นแบบจำลองข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุดเสนอขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๓โดยนายเท็ด คอดด์มีโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแบบเดียวกันเท่านั้นและเป็นแ ...

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

         เป็นแบบจำลองข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุดเสนอขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๓โดยนายเท็ด คอดด์มีโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแบบเดียวกันเท่านั้นและเป็นแ ...

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

         ขั้นแรกต้องระบุคำสั่งค้นหา(Find)เพื่อค้นหาระเบียนที่น่าสนใจว่ามีหรือไม่ถ้ามีอยู่ที่ไหนและเมื่อหาพบแล้วจึงใช้คำสั่งนำออกมา(Get)เพื่อจะด ...