ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ความสมดุลในระบบนิเวศ, ความสมดุลในระบบนิเวศ หมายถึง, ความสมดุลในระบบนิเวศ คือ, ความสมดุลในระบบนิเวศ ความหมาย, ความสมดุลในระบบนิเวศ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
ความสมดุลในระบบนิเวศ

          ความสมดุลของระบบนิเวศ  หมายถึงสภาวะความคงที่ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระบบนิเวศนั้น สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและสสารซึ่งกันและกันขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันคือ  การถ่ายทอดพลังงานไปตามห่วงโซ่อาหาร   มีองค์ประกอบภายในระบบที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต  ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลาย  ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศจะคงอยู่ได้ตราบเท่าที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตภายในระบบ
          ซึ่งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นระเบียบและสลับซับซ้อนซึ่งเมื่อใดก็ตามที่องค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทำให้กระทบกระเทือน แม้เพียงเล็กน้อยผลกระทบอันนั้นจะถูกส่งทอดต่อไปถึงองค์ประกอบอื่น ๆ  ทั่วทั้งระบบ  แต่ในความซับซ้อนของระบบนิเวศ   มันก็จะสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่สภาวะแห่งความสมดุลได้ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ระบบคงอยู่ต่อไปได้   แต่หากผลกระทบนั้นรุนแรงเกินกว่าที่ระบบจะปรับตัวให้เข้าสู่สมดุลได้ ระบบนั้นทั้งระบบก็จะแตกสลายลง
          มนุษย์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศในโลก ที่จะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อองค์ประกอบอื่น ๆ มีอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์  แต่การทำลายองค์ประกอบในระบบที่มนุษย์อาศัยอยู่เอง เช่น การทำลายป่า การทำให้คุณภาพของอากาศ น้ำ ดิน เสื่อมโทรมอย่างรุนแรงนั้น   เป็นการทำลายความสมดุลของระบบนิเวศอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์
          ดังนั้น   เพื่อที่จะรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในโลกนี้ไว้ให้ได้  มนุษย์จึงใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างถนอมรักษา ฟื้นฟูสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เพื่อที่จะให้ระบบนิเวศของมนุษย์ได้อยู่ในสภาวะสมดุลได้ตลอดไป

ความสมดุลในระบบนิเวศ, ความสมดุลในระบบนิเวศ หมายถึง, ความสมดุลในระบบนิเวศ คือ, ความสมดุลในระบบนิเวศ ความหมาย, ความสมดุลในระบบนิเวศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu