ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

องค์ประกอบในระบบนิเวศ, องค์ประกอบในระบบนิเวศ หมายถึง, องค์ประกอบในระบบนิเวศ คือ, องค์ประกอบในระบบนิเวศ ความหมาย, องค์ประกอบในระบบนิเวศ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
องค์ประกอบในระบบนิเวศ

          ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ นั้น จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วนด้วยกัน คือ

          ซึ่งประกอบด้วย
          ๑.  อนินทรียสาร ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน น้ำ ไฮโดรเจน  ฟอสฟอรัสซัลเฟอร์  โซเดียม  โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ
          ๒. อินทรียสาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฯลฯ ซึ่งพืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งหลาย ทำการสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารอนินทรีย์
          ๓. ภูมิอากาศ ได้แก่ แสง อุณหภูมิความชื้น น้ำฝน
          เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของระบบนิเวศแล้ว จะเห็นว่าองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตจะทำหน้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมขององค์ประกอบที่มีชีวิต   นั่นคือ เป็นผู้เกื้อหนุนพลังงานและสสารให้กับสิ่งมีชีวิตและทำหน้าที่เป็นผู้รองรับและดูดซึบผลิตผลจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมด   ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานและสสารระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ในขณะที่สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลาย ทั้งนี้โดยมีผู้ย่อยสลายเป็นตัวสำคัญที่สุดในการเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตให้หมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่ในระบบนิเวศ

องค์ประกอบในระบบนิเวศ, องค์ประกอบในระบบนิเวศ หมายถึง, องค์ประกอบในระบบนิเวศ คือ, องค์ประกอบในระบบนิเวศ ความหมาย, องค์ประกอบในระบบนิเวศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu