ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ระบบนิเวศในธรรมชาติ, ระบบนิเวศในธรรมชาติ หมายถึง, ระบบนิเวศในธรรมชาติ คือ, ระบบนิเวศในธรรมชาติ ความหมาย, ระบบนิเวศในธรรมชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ระบบนิเวศในธรรมชาติ

          ชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวบริเวณนั้นต่างเกิดมาได้เพราะมีชีวิตอื่น ๆ เกื้อหนุน   ซึ่งชีวิตทุกชีวิตมิอาจเกิดและมีชีวิตอยู่ได้ในสภาวะลำพังโดดเดี่ยว โดยไม่มีความสัมพันธ์ถึงสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และภายใต้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนี้ เราเรียกว่า ระบบนิเวศ          สิ่งแวดล้อม  หมายถึง กลุ่มหรือหมู่ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ
          ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ แบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
                    ๑.เป็นความผูกพัน พึ่งพากัน หรือส่งผลต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง
                    ๒.เป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่แวดล้อมมันอยู่
          ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ทั้ง ๒ ประการนี้ จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และมีอยู่ในทุกระบบนิเวศและความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมก็คือ  การถ่ายทอดพลังงานและการแลกเปลี่ยนสสารซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างมีระเบียบภายในระบบ ทำให้ระบบอยู่ในภาวะที่สมดุลนั้นคือ
          การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจะได้พลังงานโดยตรงมาจากดวงอาทิตย์ ซึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย์จะถูกตรึงไว้ในชีว
บริเวณด้วยขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียว  ทำให้มีการเจริญเติบโตและเป็นอาหารให้กับสัตว์  ขณะเดียวกันตลอดระยะเวลาของการเติบโตของพืชสีเขียว       มันก็จะปล่อยก๊าซออกซิเจนที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการหายใจของพืชและสัตว์
          นื่คือตัวอย่างของการถ่ายทอดพลังงานและการแลกเปลี่ยนสสารระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ
          ระบบนิเวศนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่  ไม่ว่าจะเป็นสังคมของสัตว์และพืชหรือจุลินทรีย์ที่เล็กที่สุด  ซึ่งทุก ๆชีวิตต่างมีระบบของมันเอง ขณะเดียวกันก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมของมันด้วย ตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นในดิน  น้ำ หรืออากาศ  ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดก็ตามเมื่อเกิดมีสิ่งมีชีวิตขึ้น ตามระบบของธรรมชาติแล้ว   สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จะค่อย ๆ วิวัฒนาการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบมากขึ้นและนำเอาธรรมชาติรอบข้างนั้นมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของมัน  ชีวิตใดที่สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากกว่าชีวิตอื่นมันก็อยู่รอดได้ขณะที่ชิวิตที่อ่อนแอกว่าจะสูญสลายไปในที่สุดขณะเดียวกันที่มันมีความสามารถในการดึงเอาธรรมชาติรอบข้างมาใช้ในการเจริญเติบโต  ในระบบของสิ่งมีชีวิตก็จะสร้างความต้านทานต่อสิ่งรบกวนที่จะเข้ามาทำอันตรายมันด้วยตลอดเวลา เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตใดที่มีวิวัฒนาการของการสร้างระบบความเจริญเติบโตในชุมชนได้มากเท่าใด แรงต้านทานก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นความซับซ้อนในระบบนิเวศก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของสังคมสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จนกลายเป็นความสมดุลในระบบธรรมชาติ


ระบบนิเวศในธรรมชาติ, ระบบนิเวศในธรรมชาติ หมายถึง, ระบบนิเวศในธรรมชาติ คือ, ระบบนิเวศในธรรมชาติ ความหมาย, ระบบนิเวศในธรรมชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu