ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อาหารสมทบ, อาหารสมทบ หมายถึง, อาหารสมทบ คือ, อาหารสมทบ ความหมาย, อาหารสมทบ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
อาหารสมทบ

          เพิ่มความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูล  สำหรับข้อมูลที่กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูล  ณ  จุดนั้นข้อมูลใหม่จะถูกบันทึกแทนข้อมูลเก่าทันที  และสามารถนำมาใช้งานได้  ณ  เวลานั้น  เนื่องจาก ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการฐานข้อมูลกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ นอกจากนี้  ถ้าระบบในบางจุดย่อยเสียหายและไม่สามารถทำงานได้  ระบบ ณ จุดอื่นๆ ก็ยังคงสามารถทำงานต่อไปได้  แต่ถ้าเป็นแบบ

          ๒.๑ ตัวไหม อาหารหลักที่ใช้เลี้ยงปลาในญี่ปุ่นและจีน ได้แก่  ตัวไหม  ตัวไหมมีโปรตีนประมาณร้อยละ   ๗๕มีอัตราการเปลี่ยนเป็นเนื้อปลา ๒ : ๑  การเลี้ยงปลาไน  ปลาเทราต์และปลาไหลญี่ปุ่น ใช้เลี้ยงด้วยตัวไหมเป็นส่วนใหญ่ตัวไหมดังกล่าวจะหาได้เฉพาะในท้องที่ที่มีการเลี้ยงไหม  และในปัจจุบันการเลี้ยงไหมได้ลดลงอย่างมาก  การใช้ตัวไหมเลี้ยงปลาเหลือน้อยเต็มที

          ๒.๒ หอย ปลาที่กินหอยเป็นอาหาร ได้แก่ ปลาเฉาดำการเลี้ยงปลาเฉาดำจำนวนมากในบ่อจะต้องหาหอยจากแหล่งน้ำอื่นมาเลี้ยงเพิ่มเติม ในบ่อขนาด  ๓.๗ ไร่ ต้องใช้หอยน้ำหนักถึง ๑๓๕ ตัน ซึ่งเมื่อคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนเป็นเนื้อแล้วจะได้ ๖๓ : ๑ ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้เพราะว่าเปลือกหอยมีน้ำหนักมาก

          ๒.๓ ปลาทะเลสด  ปลาทะเลที่สดเหมาะที่จะใช้เลี้ยงปลาได้ดี  โดยเฉพาะพวกปลากินเนื้อ ตามปกติปลาทะเลที่นำมาให้ปลากินเป็นปลาขนาดเล็ก หรือปลาใหญ่ที่มีบาดแผลเนื่องจากการจับหรือลำเลียง  อัตราการเปลี่ยนเป็นเนื้อ  ๖ - ๘:๑ทั้งนี้  แล้วแต่คุณภาพของปลา ฉะนั้นการใช้ปลาทะเลเลี้ยงควรจะทำฟาร์มเลี้ยงปลาใกล้ทะเล ปลาทะเลเหมาะที่จะใช้สำหรับเลี้ยงปลาเพื่อขุนให้อ้วนก่อนส่งตลาด   และอาจจะใช้ผสมกับอาหารอย่างอื่น เช่น รำและปลายข้าวต้มในอัตราร้อยละ ๕๐

          ๒.๔ ปลาป่น  ปลาป่นได้จากเศษเหลือของโรงงานทำน้ำมันปลา ปลาป่นที่ดีควรมีน้ำมันและมีเกลือแต่ละอย่างน้อยกว่าร้อยละ  ๓  และไม่มีกระดูกมาก (มีแคลเซียมฟอสเฟตน้อยกว่าร้อยละ  ๓๐) ปลาป่นที่ขาดคุณภาพดังกล่าวมักจะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับอาหารและทำให้ลำไส้บวม   ปลาป่นที่มีคุณภาพดีจะมีอัตราการเปลี่ยนเป็นเนื้อ ๑.๕:๓ : ๑ ปลาป่นที่ทำจากปลาน้ำจืดมีค่าทางโภชนาหารเท่ากับปลาทะเล  แต่ปริมาณของปลาน้ำจืดมีน้อย

          ๒.๕ กุ้ง กุ้งเป็นอาหารที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับอาหารธรรมชาติ กุ้งสดเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงพ่อแม่ปลา  อัตราการเปลี่ยนเป็นเนื้อ  ๔-๖ : ๑ กุ้งแห้งเหมาะที่จะใช้เป็นอาหารหรือผสมกับอาหารอย่างอื่น  กุ้งมีโปรตีนและแร่ธาตุสูง เหมาะแก่การนำไปเลี้ยงลูกปลา   นอกจากนั้นยังทำให้คุณภาพของเนื้อปลาดีอีกด้วย

          ๒.๖  เลือดสัตว์ เลือดสัตว์ได้มาจากโรงงานฆ่าสัตว์ สมบูรณ์ด้วยโปรตีน   แต่ปริมาณแร่ธาตุมีน้อย   อาจใช้เลี้ยงปลาโดยตรงหรือผสมกับอาหารอย่างอื่น

อาหารสมทบ, อาหารสมทบ หมายถึง, อาหารสมทบ คือ, อาหารสมทบ ความหมาย, อาหารสมทบ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu